Sistem alternativ de declarare a TVA

Din această lună, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) oferă posibilitatea înregistrării electronice în sistemul de regim special de TVA One Stop Shop (OSS), care va deveni complet operaţional din 1 iulie 2021, facilitând companiilor declararea electronică şi plata taxei pe valoarea adăugată pentru unele categorii de bunuri şi servicii Business-to-Consumer.

One Stop Shop oferă companiilor varianta de a nu se mai înregistra şi de a nu mai declara TVA în fiecare dintre statele membre UE în care datorează TVA, ci să beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligaţii prin intermediul Statului Membru de Identificare. Utilizarea sistemului este opţională.
Scopul dezvoltării OSS este simplificarea procedurii de declarare şi plată a TVA pentru Business-to-Consumer, de facilitare a comerţului transfrontalier şi de combatere a fraudei TVA.
Conceptul de administrare fiscală implementat de la 1 ianuarie 2015 prin schema Mini One Stop Shop este extins prin OSS şi va acoperi trei scheme speciale puse la dispoziţia contribuabililor: * schema non-UE pentru furnizarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune de persoane impozabile nestabilite în UE va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii transfrontaliere către consumatori finali din UE * schema UE pentru furnizarea intracomunitară de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii intracomunitare business-to-consumer (de la persoana impozabilă către consumatori finali), pentru livrări de bunuri interne prin intermediul interfeţelor electronice şi pentru vânzări intracomunitare de bunuri, la distanţă * schemă nouă de import pentru vânzările la distanţă de bunuri importate din state şi teritorii terţe către consumatori din UE până la valoarea de 150 euro. Modificarea faţă de sistemul actual de import vizează faptul că vânzătorul va colecta TVA la vânzarea către consumatorii UE şi va declara şi plăti TVA către statul membru de identificare din cadrul OSS. Aceste bunuri vor beneficia de scutire de TVA la import, facilitându-se interfaţa cu sistemul vamal.
În practică, o persoană impozabilă înregistrată în OSS într-un stat membru UE va transmite electronic declaraţii de TVA OSS în care sunt detaliate livrările care pot fi declarate în sistemul respectiv OSS împreună cu TVA datorată. Declaraţia TVA este transmisă trimestrial în schema UE şi schema non-UE şi lunar în schema de import. Aceste declaraţii de TVA OSS sunt apoi transmise de statul membru de identificare către statele membre de consum corespunzătoare, printr-o reţea de comunicaţii securizată. Ulterior, statul membru de identificare efectuează şi transferul către statul membru de consum a plăţii TVA cuvenite, încasată de la contribuabil.
Declaraţia de TVA OSS nu înlocuieşte declaraţia de TVA pe care o persoană impozabilă trebuie să o depună în temeiul obligaţiilor sale interne de TVA.
Ghidul „One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop”, care oferă informaţii aferente înregistrării, declarării şi plăţii TVA, este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene, la adresa https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en. ANAF susține că varianta în limba română va fi disponibilă în perioada următoare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut