„Șincai” – locul unde performanța și gândirea critică se simt acasă

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” este unul dintre cele mai vechi licee din Transilvania; el își împletește istoria cu cea a orașului Cluj-Napoca. Cu origini în vechea școală săsească de la începutul secolului al XVI-lea și, ulterior, în Colegiul Reformat, liceul nostru funcționează aproape neîntrerupt, începând cu anul 1902, în clădirea de pe strada Avram Iancu nr. 33, pe frontispiciul căreia se poate citi și azi inscripția de inaugurare, un simbol al educației devenit blazon al școlii: Litteris et pietati sacrum – „loc sacru pentru cultură și respect”.

Între anii 1919 și 1959, precum alte școli din Cluj supuse intemperiilor istoriei, colegiul șincaist suferă transformări succesive de denumiri, dar nu și de vocație: Școala Civilă de Stat Cluj (Liceul Român) devine Liceul „Dr. C. Angelescu”, Liceul Român nr. 2. de Băieți, apoi Școala Medie „Gheorghe Șincai”, care funcționa alături de Școala Medie „Ady Endre”. În perioada 1959-1977, prin fuziunea celor două licee se creează Liceul nr. 1 „Ady-Șincai”, numit, începând cu anul 1977, Liceul de Filologie-Istorie „Ady-Șincai”. Din 1990, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” își continuă drumul printre cele mai respectate școli ale acestei părți a Transilvaniei, pentru ca în anul 2018 să primească din partea Ministerului Educației Naționale, în urma recunoașterii îndelungatului său parcurs în elita învățământului românesc, titlul de Colegiu Național.

O viziune și o misiune deschise spre valorile universale

Din 1971, școala șincaistă devine primul liceu din Transilvania cu program de studiu intensiv, iar apoi bilingv. Și astăzi colegiul nostru rămâne singurul liceu transilvănean care are program bilingv (română – engleză) la toate specializările liceale, de la ambele profiluri (real – uman). Cu mult înaintea spiritului vremii, liceenii de la „Șincai” beneficiau de un program de studiu menit să le deschidă orizontul lumii libere, civilizate, aspect care a rămas și în prezent definitoriu pentru valorile asumate de școala noastră.

Pe urmele mentorului său, cărturarul iluminist Gheorghe Șincai, spirit profund științific, critic și revoluționar în același timp, cu o imensă deschidere față de cultura autentică, misiunea școlii este de a forma nu doar oameni valoroși din punct de vedere cognitiv, afectiv și moral, ci și cetățeni responsabili, plămădiți în adevăr și spiritul legii, care să-și poată defini rolul în comunitatea locală și să se integreze cu succes în cea europeană. Generații întregi de absolvenți au luat calea studiilor academice, iar nu puțini dintre ei studiază în străinătate, la universități de prestigiu. Acest lucru nu ar fi posibil în absența unei viziuni care să aibă în centru acea școală la care visa și patronul spiritual al liceului, în care valorile esențiale sunt: dragostea față de cunoașterea autentică, deschiderea culturală, gândirea critică, rigoarea, performanța, onestitatea intelectuală și morală, generozitatea. Pe aceste modele se clădește azi spiritul șincaist, un spirit al viitorului.

Infrastructură

Colegiul nostru dispune de două clădiri principale (una pentru ciclul primar, alta pentru cel gimnazial și liceal), cu 48 de săli de clasă, două săli multimedia (în care se lucrează la anumite ore pe platforma educațională Moodle România, cu lecții digitalizate), un cabinet psihologic, șase laboratoare, o bibliotecă, două săli de sport, două terenuri de sport, un teren de baschet, două cabinete medicale, o capelă. Sălile de clasă au dotări moderne, cu mobilier modular și videoproiectoare.

 Oferta educațională

Pentru anul școlar 2019-2020, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” își întâmpină viitorii absolvenți cu trei clase pregătitoare (cu opțional de limba engleză, acolo unde planul-cadru național de învățământ permite) și două clase a V-a. La gimnaziu, toate clasele au program de studiu intensiv al limbii engleze, ceea ce presupune două ore suplimentare pe săptămână alocate disciplinei amintite, ore concentrate pe obținerea de către elevii noștri a unor certificate de limbă recunoscute la nivel internațional, cu punctaje superioare celor obișnuite pentru vârsta lor. La ciclul liceal, cele patru clase a IX-a se caracterizează prin diversitate de opțiuni, propunând trei trasee diferite: o clasă de filologie, bilingv – engleză, două clase de științe sociale, bilingv – engleză și o clasă de matematică-informatică, bilingv – engleză.

Performanțe actuale

Timp de 10 ani consecutiv, colegiul șincaist a avut o rată de promovare de 100% la examenul de bacalaureat, fiind, din acest punct de vedere, un caz unic la nivelul județului. La finalul anului școlar precedent (2017-2018), absolvenții de clasa a VIII-a au ocupat la nivel județean locul II ca medie la evaluarea națională, în clasamentul școlilor publice, iar absolvenții clasei a XII-a, locul III la examenul de bacalaureat (media 9,04). Demn de remarcat este faptul că absolvenții de liceu de anul trecut au avut cel mai mare indice de progres din județ, calculat ca diferență între evaluările externe (independente de școală) de intrare în liceu (evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a) și de ieșire (examenul de bacalaureat). 67 dintre absolvenți au obținut în clasa a XI-a sau a XII-a certificate Cambridge Advanced la nivele superioare (C1 și C2), iar 48, certificate ECDL – atestarea, recunoscută la nivel european, a competențelor digitale. În ceea ce privește distincțiile obținute la olimpiadele și concursurile școlare naționale din calendarul oficial al Ministerului Educației, elevii noștri s-au clasat în anul școlar precedent printre primii la nivel județean. Pe plan național, în acest școlar ne mândrim cu doi elevi în loturile restrânse ale României pentru olimpiadele internaționale, două premii I, un premiu II, un premiu III, șase mențiuni și un premiu special, ca să numim doar distincțiile câștigate până acum la olimpiadele naționale, dar urmează și alte competiții la care suntem convinși că elevii noștri își vor proba cu succes competențele.

Educație extracurriculară

Spiritul șincaist nu poate fi îngrădit de constrângerile unui model educațional unic, de aceea proiectele și parteneriatele extrașcolare ale colegiului nostru urmăresc dezvoltarea unei educații complementare, absolut necesară pentru dezvoltarea armonioasă a conștiinței de sine, a personalității și responsabilității viitorului adult.

Selectăm aici unele dintre proiectele de impact ale colegiului, derulate în anul școlar precedent și în cel curent: proiectul european Eumoschool, în programul Erasmus+ – didactica emoțiilor ● proiecte eTwinning – lecții/proiecte online la limba engleză, în parteneriat cu școli europene ● clubul județean de dezbateri, în parteneriat cu Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică (ARDOR) – liceul este centru-resursă (spațiu, meciuri demonstrative, formatori) pentru liceenii din județ care participă la activitățile clubului ● Știm ce ne înconjoară? – proiect coordonat de profesori ai colegiului și finanțat de Consiliul Județean Cluj (educație pentru sănătate și cunoașterea mediului) ● Asociația Magistraților din România – educație juridică ● Autoritatea pentru Supraveghere Finanicară (ASF) București – educație financiară (colegiul șincaist este una dintre școlile-pilot la nivel național) ● Desant scriitoricesc – în cadrul Festivalului național de literatură (an de an elevii colegiului se întâlnesc într-un cadru informal cu ilustre personalități ale României din domeniul literaturii și publicisticii) ● parteneriate cu UBB Cluj-Napoca, UTCN, UMF, precum și cu asociațiile studențești din mediul academic – proiecte variate: practica pedagogică a studenților, prezentarea ofertei educaționale, voluntariat etc. ● Fundația Humanitas – concursul național Humanitas în licee, o veritabilă olimpiadă de lectură (în acest an școlar, elevii colegiului au obținut locul III național, devansând 37 de echipe de la cele mai prestigioase licee din țară) ● Fundația LEADERS București – orientare vocațională ● parteneriate culturale cu Federația Fabrica de Pensule, Asociația ColectivA, EducaTIFF, Centrul Cultural German, Centrul Cultural Francez – programe interactive de educație teatrală și cinematografică, educație culturală ● numeroase programe de voluntariat.

Performeri – de odinioară, de azi, de mâine…

Sub îndrumarea unor profesori valoroși, dintre care amintim, spre exemplu, pe academicianul de mai târziu Constantin Daicoviciu, șincaiștii s-au remarcat în cele mai diverse domenii de activitate, astfel încât numele colegiului a rămas legat de personalități importante ale vieții academice și culturale de aici și din Europa. Doar câteva exemple: prof. univ. dr. Hannelore (Hannah) Monyer – academician, Universitatea din Heidelberg, director al Departamentului de neurobiologie clinică, Spitalul universitar Heidelberg (Germania); prof. univ. dr. Mircea Miclea, psiholog, Universitatea „Babeș-Bolyai”, ministru al Educației Naționale; prof. univ. dr. Ioana Both, istoric și critic literar, publicist, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”; Alexandru Fărcaș – jurist, diplomat, om politic, ministru al Integrării Europene; conferențiar Claudia Șerban, Université Toulouse Jean Jaurès (Franța), Departamentul de Filosofie (medaliată cu argint, ca elevă, la Olimpiada internațională de filosofie); Emil Boc – jurist, om politic, prim-ministru; prof. univ. dr. Marius Șopterean, regizor, critic de film, șef al Catedrei de regie de film și televiziune, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București; Marius Bodochi – actor, Teatrul Național „I. L. Caragiale”, București; Ion Mureșan – poet laureat cu multiple premii naționale și internaționale, membru al Uniunii Scriitorilor din România; Mircea Fernea – informatician, cercetător științific I, fost director al Institutului pentru Tehnică de Calcul (actualul Institut de Calcul „Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române), Cluj-Napoca.

„Șincai” rămâne o pepinieră și pentru performerii de mâine. Dintre absolvenții de anul trecut, 97,43% (114 din 118) au fost admiși în prima sesiune de admitere la universități de stat, iar aproape 80% au fost admiși pe locuri bugetate, la specializările (în ordinea numărului de absolvenți care au optat pentru domeniile enumerate): drept/ științe juridice, științe economice, litere (filologie), IT/ robotică, psihologie, medicină/ farmacie, inginerie, arhitectură, teatru/ cinematografie, istorie, filosofie, sociologie, arte plastice, medicină veterinară. 14 absolvenți din această promoție au fost admiși la studii la prestigioase universități din Marea Britanie și Suedia.

***

De ce să optați pentru „Șincai”? Pentru că atunci când căutăm performanța, nu uităm de simpla competență. Pentru că avem în centrul activității noastre valoarea, înțeleasă nu ca modă sau glorie, ci ca instrument cognitiv, afectiv și moral care să-i ghideze pe elevii noștri atât în viața școlară, cât și în cea personală. Pentru că respectăm pluralitatea de opinii și de cariere. Pentru că nu încercăm să controlăm viitorul, ci să-l creăm cu atenție și responsabilitate, prin cultivarea cunoașterii, a valorilor și a adevărului. Pentru că elevii noștri sunt importanți nu pentru ceea ce ar vrea cei din jur să fie, ci pentru ceea ce sunt și pot deveni.

Director,
prof. dr. Alexandru DUDĂU

Articole din aceeasi categorie