Simeze clujene | Genezele pictorului Florin Olari

Tânărul artist plastic Florin Olari (n. 5 februarie 1982 la Năsăud), care a expus, în perioada 16-25 august a.c., în cadrul Galeriei de la Centrul de Cultură Urbană din Cluj-Napoca, este posesorul unei viziuni originale, rod al unor intense arderi interioare, al unei meditații ce nu se limitează doar la coordonatele artei plastice. Puse sub semnul Genezelor, artistul clujean se înfățișează iubitorilor de frumos cu o colecție de picturi inspirate, având ca motiv central un “simbol al geometriei sacre, fagurele”, evocând „naturalețea și dulcele mierii”,  așa cum s-a subliniat la vernisaj de prezentatori (pr. prof. univ. dr. Ioan Bizău, poetul Marius Țion). Să subliniem că cei doi poeți amintiți, vrednici reprezentanți ai administrației clujene, sunt cei care au inițiat, în 2018, seria de expoziții de artă plastică din cadrul reputatei Galerii de la Centrul de Cultură Urbană.

 

Cine va întârzia în fața pânzelor lui Florin Olari va putea constata că se află în fața unei arte cu o mare putere de simbolizare, cu un spectru larg de metafore și simboluri cromatice. Privitorul se află pe pragul unui univers ce impune mari resurse de interpretare, care predispune la generoase deschideri teoretice și filosofice. Arta sa are adeseori o semnificație ezoterică, magică și religioasă.

În esență, pictura lui Florin Olari propune un dialog plastic între contrarii, între ordine și haos, materie și spirit, între lumină și întuneric. Meditând în fața Genezelor tânărului artist plastic realizezi că trăiești într-un univers în care te întâmpină pretutindeni semne ale sacrului, simboluri ale unei divinități ascunse. Acest fapt ne îndeamnă să spunem că pictura lui Florin Olari ne propune mai mult decât o bucurie a ochiului, constituindu-se ca o invitație la reflecție, la meditație asupra rosturilor omului în univers. În spațiul agitat al postmodernității din jur, arta lui Florin Olari operează cu coduri culturale străvechi, românești și universale, el încercând să conserve astfel tradiții și ritualuri spirituale ce ne trimit la sacralitatea cosmosului.

Se poate remarca în seria Genezelor o rafinată somptuozitate cromatică, o construcție contrapunctică, de intuire a unității în aparenta luptă a contrariilor, a contrastelor plastice. Descoperim în arta pictorului o remarcabilă consistență simbolică, ca și o înverșunată insistență de a descoperi lumina și misterele existenței în beznele unei lumi tainice, secrete.

E demn de subliniat că într-o lume a consumerismului, a derizoriului și kitschurilor agresive, pictura lui Florin Olari se reîntoarce la arhetipuri, la metaforele și simbolurile consacrate ale unui univers sacru, integrator. E limpede că tânărul plastician și-a construit o viziune artistică originală, de intense arderi interioare. Picturile sale din această etapă sunt un rod al unor meditații profunde ce nu se limitează la cadrul strict al artelor plastice.

Evitând să se restrângă la înregistrarea datelor vizualului, artistul le organizează într-o sinteză rafinată. Operând cu obiectele realului, gândirea lui plastică face o selecție și extrage esențialul, evitând contactul cu perisabilul și amănuntele fastidioase. Întregul său demers artistic e dominat de dorința unei stări de ordine, armonie și echilibru, ceea ce îi imprimă de altfel stilul propriu, inconfundabil. Admirând mereu rigoarea construcției plastice a Genezelor, farmecul gamelor cromatice, modernitatea viziunii, accentul meditativ, suntem convinși că recenta expoziție promite o evoluție fericită a artei tânărului Florin Olari, deținător al unei expresivități durabile.

Ion CRISTOFOR  

Foto: Casino Centrul de Cultură Urbană, Florin Olari, Marius Țion                                         

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut