Seminarii on-line la ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili /Servicii oferite contribuabililor, lista seminariilor on-line care se vor desfășura în luna martie 2023, disponibilă la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm

Printre temele dedicate persoanelor fizice se numără ”Tratamentul fiscal privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole”, ”Înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual a persoanelor fizice”, ”Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală şi din cedarea folosinţei bunurilor şi completarea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, ”Înregistrarea contractelor de locaţiune, începând cu data de 01.01.2023, conform Ordinului nr. 2031/2022 privind modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F. nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

Durata seminariilor este de 2 ore. Înscrierea se face direct pe portal, și se poate efectua până la data şi ora începerii seminariilor, în limita locurilor disponibile.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut