Se micșorează numărul elevilor dintr-o clasă

Numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învățământul liceal cu frecvență – zi, se va reduce.

Conform celor anunțate vineri de Ministerul Educației, reducerile sunt de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum și pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic și învățământul liceal de artă, respectiv de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

„Joi, 21 ianuarie 2021, a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Decizia actuală modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020” – informează Ministerul Educației.

Aceeași sursă face precizarea că, având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător. Până la data de 1 februarie, inspectoratele școlare vor transmite la Ministerul Educației proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut