Se citează Palagyi Tibor, Seres Maria Rozalia, Palaggyi Aranka, Palagyi Attila, Enyedi Istvan, Enyedi Eniko și Kovacs Elisabeta

Se citează Palagyi Tibor, Seres Maria Rozalia, Palaggyi Aranka, Palagyi Attila, Enyedi Istvan, Enyedi Eniko și Kovacs Elisabeta, în calitate de pârâți, la Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 3829/211/2022, având ca obiect rectificare carte funciară, pentru data de 07.03.2023, orele 8,30, sala 169.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut