Școlile clujene, dotate cu mobilier și materiale didactice, prin PNRR

Consilierii locali clujeni vor dezbate un proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație, apelul de proiecte Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, respectiv a valorii proiectului și a cheltuielilor legate de acesta.

La finalul anului trecut, Ministerul Educației a lansat, în calitate de coordonator de reforme finanțate prin PNRR, apelul competitiv de proiecte pentru Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR. Municipalitatea argumentează că, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, adaptat nevoilor actuale, unitățile de învățământ preuniversitar sunt nevoite să investească în infrastructura TIC, de mobilier și materiale dodactice, fiind necesară reducerea decalajelor în acest sens, o creștere a gradului de digitalizare și alinierea la standarde a dotărilor existente, în vederea realizării reformelor în învățământul din România. În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ. Astfel, dintre activitățile eligibile amintim digitalizarea mediilor de învățământ prin achiziționarea unor echipamente în acest sens, dotarea laboratoarelor de informatică, dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, echiparea atelierelor de practică inclusiv cu echipamente digitale, dar nu numai. Proiectul menționat propune, așadar, dotarea unităților de învățământ cu astfel de echipamente digitale pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Astfel, ulterior transmiterii și clarificărilor din procesul de colectare și analiză a fost elaborată situația centralizatoare cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Ca atare, a rezultat faptul că la un număr de 64 de unități de învățământ preuniversitar sunt necesare investiții în dotarea a 819 săli de clasă, 35 de laboratoare de informatică, 36 de laboratoare de științe, 19 cabinete școlare, 49 cabinete de asistență psihopedagogică, 27 săli de sport, 6 ateliere de practică.

Valoarea totală rezultată a proiectului este de 44.947.851,61 lei inclusiv TVA.

Anca  M. COLIBĂȘANU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut