S-a terminat cu facturile de curent pe mai multe luni! Se face eșalonare la plată

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a emis un nou regulament de furnizare a energiei electrice, care întărește drepturile clienților finali și simplică informațiile din factură.

Conform ANRE, noul regulament introduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind: * furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare * clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi * clientul are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor / clauzelor contractuale * clientul are dreptul să fie informat privind consumul real de energie electrică şi costurile reale suficient de frecvent, astfel încât să poată să îşi regularizeze consumul de energie electrică * clientul are dreptul să încheie contracte la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă * furnizorul are obligația să dețină o pagină de internet, prin care să pună la dispoziţia clientului, prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat, informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor / reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură utilizat.

Facturi mai clare

Cele mai relevante elemente care vor fi cuprinse în viitoarele facturi sunt: * datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării * informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile * numărul de telefon pus la dispoziție de operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme * data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată * intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica “maxim 3 luni”).

Clienții trebuie să primească și o anexă care să cuprindă, obligatoriu: * comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași perioadă a anului anterior, sub formă grafică, dacă facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție * comparații cu un client mediu de energie, din aceeași categorie de consum, dacă facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție * date cumulative cel puțin pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare, dacă din urmă este mai mică, în cazul în care clientul dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către operatorul de distribuție; datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informațiile de facturare frecvente * informații privind drepturile clientului privind soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile.

Prevederile noului regulament se aplică atât clienţilor finali și furnizorilor de energie electrică, cât și operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut