S-a înființat Corpul Rezerviștilor Militari din Județul Cluj

Recent, în județului Cluj, în baza ”Planului Comun de Acţiune pe anul 2021 al structurilor asociative reprezentative ale rezerviştilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională” şi a ”Platformei comune privind modalităţile de acţiune pentru realizarea obiectivelor în perioada 2021–2024” – adoptate la nivel national – au fost inițiate demersurile pentru constituirea unei structuri de colaborare care să includă toate asociațiile rezerviștilor militari și veteranilor de război existente.

O consfătuire pe această temă s-a desfășurat în 6 iulie, iar printre participanți s-au numărat comandanții Diviziei 4 Infanterie ”Gemina”, Direcţiei Regionale de Informaţii Cluj, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, inspectorii șefi ai Inspectoratelor județene de poliţie, jandarmi și ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Inițiatorii proiectului sunt preşedinţii şi vicepreşedinţii structurilor asociative ale rezerviștilor militari din județul Cluj, din cadrul M.Ap.N., MA.I., S.R.I și din Asociația Națională a Veteranilor de Război – structuri care funcționează ca filiale județene ale asociațiilor existente la nivel național.

Cei prezenţi au hotărât elaborarea unui ”Acord cadru” de colaborare între cele cinci structuri și a ”Planului de acțiune pe anul 2021”. În ”Acordul cadru” se prevede că scopul acţiunilor comune este de a apăra interesele cadrelor militare din structurile asociative şi a promova în rândul cetăţenilor dragostea de ţară, de tradiţiile şi valorile naţionale, precum şi întărirea colaborării cu organele locale. Printre obiective se numără dezvoltarea unui dialog permanent cu structurile militare active, reprezentarea şi apărarea intereselor şi drepturilor cadrelor militare, sprijinul cadrelor militare în rezolvarea unor probleme de sănătate sau de altă natură, precum și realizarea unei comunicări permanente și eficiente cu autoritățile locale și cu mass-media.

În ”Planul comun de acțiune” pentru anul în curs s-au stabilit câteva activități, printre care iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale a rezerviștilor militari şi a familiilor acestora, în condiţii similare celor ale cadrelor active, întâlniri cu parlamentari din judeţul Cluj, înfiinţarea unui nou cimitir militar, accesul cadrelor militare în rezervă şi retragere la facilităţile oferite de Cercul Militar din Cluj-Napoca, sprijinirea morală şi, după caz, materială a membrilor aflaţi în situaţii deosebite.

Denumirea acestei noi structuri este ”Corpul rezerviștilor Militari din Județul Cluj”, președinte în exercițiu este gl.bg. (r.) dr.ing. Aurel Litan, membri ai Comitetului de coordonare sunt bg. (rtr.) Constantin Mancaș, col. (rtr.) Ioan Pogan, col. (r.) Liviu Banias, col. (rtr.) Augustin Şomodi Cătană, funcția de purtător de cuvânt a fost atribuită col. (rtr.) Gheorghe Cireap, iar grupul de consultanți juridici este compus din col. (r) Gavril Neciu, col. (r.) Eugen Fodorean şi col (r.) Cosmin Feher.

Aurel Litan

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut