Românii își dau aproape toți banii pe mâncare, întreținere, taxe și impozite

În primul trimestru din acest an, veniturile medii lunare ale unei gospodării românești au fost de 6.227 lei, respectiv de 2.476 lei pe persoană, iar cheltuielile totale au fost, în medie, de 5.324 lei pe gospodărie, respectiv de 2.117 lei pe persoană, şi au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.777 lei pe gospodărie (2.297 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost estimate la 450 lei lunar pe gospodărie (179 lei pe persoană). Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (67,1% din veniturile totale). La formarea veniturilor totale au mai contribuit veniturile din prestaţii sociale (20,9%), cele în natură (7,2%), contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), cele din agricultură (1,3%), precum şi cele din proprietate şi din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi pentru acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau pentru construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi de echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,2%).

Cheltuieli totale medii lunare au fost de 2116,64 lei/ persoană existând însă diferențe notabile între mediul urban (2527,74 lei/persoană) și cel rural (1625,27 lei/persoană). De remarcat că cheltuielile de consum au reprezentat 56,3 %din totalul cheltuielilor, iar cele pentru impozite, contribuţii, cotizaţii și taxe nu mai puțin de 33,1%.

V.D.

Topul cheltuielilor de consum

Produse agroalimentare și băuturi nealcoolice 33,1%

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili 19,1%

Băuturi alcoolice, tutun 7,5%

Transport 7%

Imbrăcăminte și încălțăminte 6,6%

Sănătate 5,9%

Mobilier, dotarea și întreținerea locuinței 5,7%

Ingrijire personală, protecție socială, diverse produse și servicii 5,5%

Informații și comunicații 4,8%

Recreere, sport și cultură 1,7%

Hoteluri, cafenele și restaurante 1,5%

Asigurări și servicii financiare 1%

Educație 0,6%

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut