Românii își cheltuie banii pe alimente, impozite și întreținerea locuinței

Veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost de 5.302 lei în al treilea trimestru din anul trecut, iar cheltuielile totale au ajuns, în medie, la 4.444 de lei lunar/gospodărie, reprezentând 83,8% din nivelul veniturilor, cea maai mare parte a banilor fiind cheltuiți pe alimente, impozite și întreținerea locuinței.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că, la nivelul fiecărei gospodării din România, venitul total mediu lunar a fost de 2.068 lei pe persoană, iar cheltuiala medie totală s-a ridicat la 1.733 lei/persoană.
În mediul urban, veniturile medii lunare pe persoană au fost de 2.508,89 lei, iar în mediul rural de 1.551,56 de lei.
Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.961 lei lunar pe gospodărie (1.934 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 341 lei lunar pe gospodărie (133 lei pe persoană). În mediul urban, veniturile băneşti au reprezentat 96,3% din veniturile totale, iar în mediul rural 88,4%. Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (68,9% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (18,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,1%), veniturile din agricultură (1,9%), cele din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%), precum şi veniturile în natură (6,4%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,3%), care a fost de 2,4% la nivel urban şi de 10,9% din veniturile totale la nivel rural.

Investițile resprezintă sub 1% din totalul cheltuielilor

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în medie, 33,5% din consumul gospodăriilor. Pe locul II în structura cheltuielilor se află cele cu locuinţa, apa, electricitatea, gaze şi alţi combustibili, respectiv 14,6%, iar băuturile alcoolice şi tutunul, cu 8,6%, pe locul trei.
Cheltuielile pentru investiţii destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,7%).

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut