Rigurozitate, exigență și disciplină – „condiții pentru a putea face din aderarea României la OCDE o realitate”

Mai multe organizații nonguvernamentale atenționează că, „pentru a nu înregistra un nou eșec” în tentativa de a aduce România la masa țărilor dezvoltate, Guvernul României trebuie să acorde o deosebită importanță pregătirii dosarului de candidatură la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), „pentru a maximiza șansele de acceptare, în favoarea cetățenilor României – fie că ne referim la elevi, studenți, părinți, profesori, profesioniști, antreprenori sau funcționari, fie că ne referim la pătura privilegiată a societății sau, dimpotrivă, la cei mai dezavantajați”.

„Ne aflăm astăzi în fața unei oportunități extrem de importante pentru țara noastră: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care este prin excelență o promotoare a competitivității, succesului economic, bunăstării societăților și, nu în ultimul rând, a bunei guvernări. După alte trei încercări eșuate de a aduce România la masa țărilor dezvoltate (2004, 2012, 2016), care se angajează la un proiect de co-creare și implementare de politici sustenabile pentru un viitor mai bun, România trebuie să dea dovadă de rigurozitate, exigență și disciplină pentru a putea face din aderarea la OCDE o realitate” – se spune într-o Scrisoare deschisă adresată Guvernului și Administrației Prezidențiale.

Semnatarii Scrisorii consideră că Guvernul României trebuie să dea dovadă de responsabilitate și celeritate, „să abandoneze interesele și bătăliile politice pe termen scurt și mediu” și să se angajeze în proiectul aderării la OCDE, contribuind prin specialiștii din sistemul de stat al României, care pot aduce plus-valoare la îndeplinirea țintelor solicitate de OCDE.

„Noi, organizațiile semnatare, ne exprimăm întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile în procesul de acceptare a României ca membru egal în cadrul OECD. Avem nevoie de o conștientizare foarte clară că precedentele situaționale de reformă din România au fost caracterizate de instabilitate politică, bătălii politice, dezbateri publice de formă, subclasate interesului național al României de a reuși în acest proces strategic important. România trebuie să își depășească, așadar, condiția de «analfabet funcțional» în raport cu exigențele marilor economii din spațiul internațional, acest obiectiv neputând fi atins fără respectarea principiilor bunei guvernări, implicit pe cel al realei transparențe decizionale” – spus semnatarii Scrisorii deschise.

În opinia acestora, în cadrul acestui proiect de țară, dimensiunea educațională ar trebui să se constituie într-un pilon de bază. „Unul dintre cele mai importante instrumente de care a beneficiat țara noastră a fost participarea la testarea internațională PISA, cea care ne-a indicat că 44% din tinerii români în vârstă de 15 ani sunt analfabeți funcțional, aflați în situația de a nu înțelege un text scris, de a nu fi capabili să aplice concepte pe care, teoretic, le cunosc. La ultima testare standardizată organizată de OCDE, România a obținut cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani, cea mai mare scădere fiind la matematică. Este relevant ca, în contextul reluării procesului de aderare la OCDE, România să privească aceste rezultate cu celeritate și să își asume măsuri responsabile” – atenționează organizațiile semnatare.

De asemeni, pentru „a preveni situația în care sistemul de evaluare și notare regăsit în clasele din România nu este unul conform cu realitatea”, semnatarii Scrisorii deschise solicită Executivului să urmărească punerea în acord a standardelor actuale de evaluare din sistemul de învățământ românesc cu cele proiectate în raportul „România – Studii OECD privind evaluarea și examinarea în domeniul educației“, realizat în anul 2017. Mai mult – spun aceștia – România are datoria de a implementa recomandările specifice realizate de către OCDE în cadrul proiectului prezidențial România Educată, care vizează componente cheie din sectorul de învățământ: profesionalizarea carierei didactice, îmbunătățirea managementului educațional la nivelul unităților de învățământ, creșterea accesului la o educație timpurie de calitate, creșterea echității educaționale în România”.

Nu în ultimul rând, semnatarii Scrisorii deschise trag un semnal de alarmă cu privire la „lipsa concordanței declarațiilor venite de la Ministerul Educației”: „Deși, formal, această instituție își asumă aderarea României la OCDE, Ministerul Educației se pregătește să schimbe statutul instituției care se ocupă de evaluarea și asigurarea calității în școlile din România (ARACIP), subordonând-o politicului. Se constată, de asemenea, intenția de continuare a numirilor în pozițiile membrilor Consiliului ARACIP, în locul promovării ocupării posturilor prin concursurile publice ca modalitate de selecție”.

„Dacă Guvernul României va aproba noua Hotărâre de Guvern privind organizarea ARACIP în forma promovată de Ministerul Educației, executivul va contribui la nerespectarea standardelor privind aderarea țării noastre la OCDE” – apreciază organizațiile semnatare, acestea solicitând „retragerea oricărei intenții de a modifica regulamentul de funcționare a ARACIP în acest moment, înainte de reorganizarea prin lege a instituției”.

În vederea clarificării tuturor aspectelor semnalate, organizațiile semnatare solicită o întâlnire online consilierul prezidențial pentru Educație și Cercetare, Ligia Deca, pentru a putea argumenta „necesitatea și urgența de luare în considerare a propunerilor” lansate.

Scrisoarea deschisă este semnată de mai multe asociații ale elevilor și de Societatea Academică din România, Coaliția pentru Educație, Asociația SUPRA, AEJS Human Catalyst, World Vision România, Asociația Ține de Noi, Părinții Cer Schimbare – grup civic și Federația Părinților și Aparținătorilor Legali din România.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut