Revolta sindicatelor din Serviciile comunitare

Federația Sindicatelor din Servicii comunitare solicită Guvernului, printr-o scrisoare deschisă, exceptarea operatorilor economi care prestează un serviciu comunitar de utilitate publică de la aplicare prevederilor legate de cheltuieli de hrană și a celor privind acordarea de premii prevăzute în Legea 296/2023, cunoscută ca legea austerității. Este vorba de articolele XL aliniatul 1 și XLI aliniatul I.

Potrivit articolului XL, aliniatul 1, din Legea 296 din 2023, cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăşi anual contravaloarea a două salarii minim brute pe ţară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele preţului de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025.

Articolul XLI, aliniatul 1 spune că începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri şi alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți şi nerecuperate şi/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent.

Sindicaliștii din Servicii Comunitare atrag atenția că aplicarea acestor prevederi nu respectă substanța drepturilor negociate prin contractele colective de muncă, care au, spun ei, putere de lege între părți. „Mai mult, considerăm că articolele de mai sus intră în contradicție cu prevederile OUG nr 69 din 2023 prin care Guvernul a motivat că creșterea valorii nominale a tichetelor de masă asigură o mai bună colectare a taxelor și impozitelor și se reflectă în mod direct în puterea de cumpărare a angajaților și în veniturile bugetului de stat precum și cu copul legii 296 din 2023 întrucât sunt supuse impozitării cu 10 la sută, mai nou, plății CAS-ului cu 10 la sută, venituri care ar crește bugetul național”, arată sindicaliștii.

Reprezentanții Federației Sindicatelor din Servicii comunitare atrag atenția că neacordarea tichetelor de masă și a bonusurilor va ducea la depopularea multor agenți economici care prestează servicii comunitare de utilități publice.

„Prin neacordarea bonusurilor menționate, operatorii economici vor avea de suferit, în sensul că salariații în special cei cu venituri mici se vor orienta spre alți angajatori care le oferă pachete financiare mai generoase, fapt care ar crea un deficit de personal iar bugetul de stat al pierde”, semnalează sindicaliștii din zona Serviciilor Comunitare .

Federația Sindicatelor din Servicii comunitare susțin că prin adoptarea acestor măsuri s-au creat premisele pentru declanșarea unor conflicte de muncă, inclusiv a unei greve la nivel naționale.

Cu ocazia Congresului Federației ce a avut loc recent, cele 19 sindicate afiliate Federației Sindicatelor din Servicii comunitare, printre care se numără și Sindicatul Demnitatea din RADP Cluj, au adoptat o rezoluție pentru începerea demersurilor în vederea declanșării unei greve împotriva politicii antisociale și economie promovate de Guvernul României.

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut