Revistă românească pe continentul american: ”Conexiuni culturale”

Remarcabila revistă ”Conexiuni culturale”, care apare trimestrial în limba română (!) tocmai în îndepărtatul Cleveland (SUA) a ajuns deja la cel de-al treilea număr, a cărui variantă online poate fi citită la adresa www.conexiuni culturale.com.

Acest nou număr debutează cu un amplu studiu semnat de criticul Constantin Cubleșan și dedicat unuia dintre cei mai importanți poeți români: Vasile Alecsandri – două secole întru înveșnicire „Acel rege-al poeziei”

Două texte sunt dedicate eternului Mihai Eminescu: Valentin Coșereanu se referă la perioada studenției marelui poet (Un aspect quasi-necunoscut al manuscriselor. Atmosfera studenției eminesciene în capitalele imperiale), iar Livia Ciupercă face o incursiune în activitatea publicistică (Umbra și lumina din noi) a celui care a fost și unul dintre cei mai mari gazetrari ai epocii sale.

Nume poate mai puțin cunoscute ale culturii româneșri sunt (re)aduse în atenție de Mircea Popa, care face o pertinentă evocare a poetului Gabriel Stănescu (Gabriel Stănescu – un militant pentru cunoașterea României”), în timp ce Delia Muntean își îndreptă atenția asupra poetului, prozatorului, traducătorului, monografului, editorului, jurnalistului și animatorului cultural Vasile Barbu (Un „aed singuratic”: Vasile Barbu), iar Ion Cristofor se referă la activitatea criticului și istoricului literar Marian Barbu (Un cărturar de excepție: Marian Barbu).

Emilia Poenaru Moldovan face o prezentare a poetei Danielei Sorian (Fresce ale clipei cu tine), Niculina Oprea se oprește la opera poetului de limbă germană (născut în România) Herbert-Werner Mühlroth (Tăcerea în locul spuselor), iar secțiunea propriu-zisă de pezie a revistei este este susținută cu poeme semnate de Hanna Bota, Victor Albu, Maria Pal, Ioan Baba, Rodica Marian, Alexandru Cazacu și Rafa Mora.

În Curiozități și carențe din istoria românilor Dorin Nădrău se referă la momente mai puțin cunoscute din istoria monarhiei românești, în timp ce Ion Corbu nbe furnizează o cronică a unui film de Sergiu Cioiu (Omagiu lui Brâncuși, pe Calea Eroilor – sau dialog peste timp al titanilor).

Una peste alta, un nou număr dens, interesant și de o excelentă ținută intelectuală.

Viorel Dădulescu

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut