Reuniune a Consorțiului Universitaria

Reprezentanții celor cinci mari universități care alcătuiesc Consorțiul Universitaria – rectorii, președinții Senatului universitar, prorectorii, alți membri ai Consiliilor de administrație, reprezentanți ai organizațiilor studențești și ale celor sindicale -, reuniți online la sfârșitul săptămânii trecute, au salutat recenta inițiativă a Ministerului Educației cu privire la implementarea unui program de finanțare a cercetării în învățământul superior în baza unor criterii transparente și obiective, care să stimuleze universitățile performante și prezente în ierarhiile și clasamentele internaționale recunoscute.

În opinia membrilor Consorțiului – alcătuit din Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara – inițiativa, propusă în repetate rânduri de Consorțiul Universitaria, trebuie însă permanentizată și dublată de o finanțare dintr-un program analog acestuia, pentru susținerea funcționării infrastructurii de cercetare existente și a resursei umane implicate, astfel încât universitățile să-și poată  propune și proiecte pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea cercetării universitare.

Pe de altă parte, Consorțiul Universitaria atrage atenția decidenților asupra „necesității imperioase de îmbunătățire a sistemului de finanțare, prin calcularea costului real pe student și asigurarea unui sistem echilibrat de cuantificare a indicatorilor relativi și absoluți, luați în calcul la fundamentarea finanțării suplimentare”, apreciind că aceste măsuri sunt necesare în vederea susținerii creșterii calității educației academice românești în strânsă relație cu bunele practici din spațiul academic internațional.

Pentru întărirea cooperării universitare, dar și pentru diversificarea ofertei academice, corelată cu dinamica pieței muncii, universitățile membre ale Consorțiului au decis organizarea în comun a unor programe academice, inclusiv cu dublă diplomă, și/sau utilizarea sistemului de microcredite, precum și utilizarea împreună a bazelor de practică pe care le acestea le dețin.

Participanții la reuniune au susținut reprezentarea corespunzătoare a Consorțiului și a domeniilor universităților membre în toate structurile de conducere ale consiliilor consultative în întregul sistem educațional românesc, precum și cel de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), care să asigure fluidizarea relațiilor dintre universități, institutele naționale de CDI, institutele Academiei Române, dar și cu reprezentanții mediului privat, care derulează activități în domeniul CDI. În acest sens, participanții au anunțat demararea unui proiect de cercetare cu mediul de afaceri – „Consorțiul Universitaria și Banca Comercială Română – Fundamente strategice pentru o Românie sustenabilă: mediu, societate, business”.

Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului solicită „revizuirea domeniilor prioritare în noul context național și european și corelarea acestora cu cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii” și, implicit, acordarea suplimentară a locurilor finanțate de la buget pe aceste domenii.

„În perspectiva pregătirii procesului didactic pentru anul universitar 2021-2022, membrii Consorțiului Universitaria reiterează și vor promova importanța vaccinării cadrelor didactice, a studenților și personalului didactic-auxiliar și nedidactic din universități, astfel încât să poată decide revenirea în condiții cât mai sigure în amfiteatre, săli de seminar, cămine etc.” – se precizează într-un comunicat remis, luni, presei. În același document, cele cinci mari universități atrag atenția asupra necesității adaptării legislației privind modul de organizare a învățământului superior la condițiile post-pandemie, valorificând experiențele pozitive din perioada organizării online a activităților didactice.

Reuniunea Consorțiului Universitaria, din 14 mai, a fost organizată de Academia de Studii Economice din București, care a preluat conducerea rotativă a Consorțiului de la Universitatea de Vest din Timișoara.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut