Rețetele țăranilor, scoase din manuscrise și reînviate de cercetătorii clujeni

Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, și Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” au organizat marți, 30 ianuarie 2024, un workshop la lansarea proiectului „Alimentația în documentele etnografice și lingvistice interbelice din patrimoniul institutelor clujene ale Academiei Române. Corpus digital de referințe și transferul cunoașterii către sectorul agroalimentar–Adelis”.

După cum au anunțat organizatorii evenimentului, proiectul se derulează în perioada ianuarie 2024–31 decembrie 2025 de către o echipă de doisprezece cercetători, care abordează subiectul hranei din perspectivele teoretico-metodologice ale unor domenii diverse: etnologie, dialectologie, lexicografie, gastronomie moleculară, biotehnologie și inginerie alimentară, nutriție și dietetică. Totodată, reprezentanții Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române anunță că derulate într-o formulă pluridisciplinară și interinstituțională inedită în peisajul academic românesc, activitățile proiectului au ca principale obiective: accesibilizarea, printr-o platformă web, a informațiilor despre alimentația rurală existente în fondurile documentare interbelice gestionate de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” și Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”. În cadrul proiectului, se va mai realiza dezvoltarea experimentală a zece produse alimentare în stațiile-pilot ale Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca, pe baza rețetelor tradiționale identificate în manuscrisele cercetate. Popularizarea alimentației rurale va contribui la creșterea gradului de conștientizare a comunităților privind importanța pe care patrimoniul alimentar o are în definirea identității lor culturale, dar și privind posibilitatea utilizării acestuia ca resursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului, a agroturismului și turismului rural.

Este pentru prima dată când două structuri de cercetare cu profil umanist ale Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române se poziționează ca parteneri instituționali capabili să transfere cunoaștere înspre domeniul cercetării aplicate și al inovării, al creării de produse alimentare și programe de educație care răspund provocărilor societale actuale, anunță inițiatorii proiectului.

La lansarea proiectului au fost prezenți acad. Doru Pamfil, președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, cercetătorul Adrian Tudurachi, directorul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, cercetătorul Cosmina Timoce-Mocan, director de proiect. Reamintim faptul că proiectul este finanțat de Academia Română prin Fundația „Patrimoniu”, axa „Cercetări privind dezvoltarea durabilă a României”, și are ca partener USAMV Cluj-Napoca, mai precis Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

T.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut