Repere spirituale în întâmpinarea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștină, ediția 2023

În perioada 18-25 ianuarie 2023, în țara noastră și în numeroase alte țări, mai cu seamă din emisfera nordică a lumii, Bisericile se unesc în rugăciune prin celebrarea Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

Anual, pentru zilele dedicate în mod special realizării unității, prin Dicasterul pentru Promovarea Unității Creștinilor și prin Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, este alcătuită, de fiecare dată de altă Biserică sau comunitate, o broșură cu texte – meditații și rugăciuni – care să fie apoi distribuită în toate Bisericile, și astfel, în același gând, meditând aceleași teme special alese din Sfintele Scripturi, să se realizeze o cât mai mare apropiere spirituală între cei ce se roagă. În acest an, textele sunt propuse de un grup local din Statele Unite ale Americii (SUA), convocat de Consiliul Bisericilor din Minnesota.

Motto-ul sub care se va celebra Octava, este: „Învățați să faceți binele, căutați dreptatea!” (Is 1,17), cu un text din cartea profetului Isaia: Is 1,12-18. Broșura Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2023, apărută la Editura „Presa Bună”, explică motivul alegerii textului biblic amintit, astfel: „Isaia învăța că Dumnezeu cere corectitudine și dreptate de la toți, în fiecare moment și în toate sferele vieții. Dreptatea, corectitudinea și unitatea își au originea în iubirea profundă a lui Dumnezeu față de fiecare om și oglindesc cine este Dumnezeu și cum așteaptă Dumnezeu ca oamenii să se comporte unii cu alții. Voința lui Dumnezeu de a crea o umanitate nouă «din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile» (Ap 7,9) cheamă întreaga umanitate la pacea și la unitatea pe care El a voit-o întotdeauna pentru creație”.

În fragmentul ales, arată, în continuare, comunitatea creștină din SUA, în broșură, „limbajul profetului referitor la religiozitatea de la templu este nemilos: «Nu mai aduceți ofrande zadarnice!…» (Is 1,13). Odată rostite aceste cuvinte biciuitoare și odată identificat ceea ce este greșit, Isaia sugerează cum se remediază aceste fărădelegi și instruiește poporul lui Dumnezeu: «Spălați-vă, purificați-vă deci și curățați-vă! Îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei! Încetați să faceți răul!» (Is 1,16)”. Acest mesaj, se subliniază, este foarte actual: „Astăzi, diviziunea și oprimarea continuă să se manifeste atunci când unui singur grup sau unei clase sociale îi sunt acordate privilegii față de celelalte. Păcatul rasismului este evident în orice credință sau practică ce distinge sau ridică o «rasă» față de alta. Rasismul a dezavantajat pe nedrept pe unii, inclusiv Biserici, și a agravat și a exclus pe alții, pur și simplu din motivul culorii pielii și al influenței asociațiilor culturale bazate pe percepția «rasei». Ca și persoanele religioase denunțate așa de vehement de profeții biblici, și unii creștini au fost, sau continuă să fie, complici în susținerea sau perpetuarea de prejudecăți și oprimarea și alimentarea diviziunii”.

De aceea, în pericopa biblică aleasă ca temă pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, profetul Isaia arată cum pot fi vindecate aceste rele: „A învăța să facem binele cere hotărârea de a ne angaja într-o examinare a conștiinței. Săptămâna de Rugăciune este momentul cel mai potrivit pentru ca toți creștinii să recunoască faptul că diviziunile între Biserici și confesiuni nu sunt chiar atât de diferite de diviziunile existente în familia umană mai amplă. A ne ruga împreună pentru unitatea creștinilor ne permite să reflectăm la ceea ce ne unește și să ne angajăm să combatem oprimarea și diviziunea familiei umane. Invitația lui Isaia adresată lui Iuda de a căuta judecata (cf. Is 1,17) implică recunoașterea nedreptății și a oprimării care marcau societatea lor. El imploră poporul din Iuda să răstoarne acest status quo. A căuta judecata cere confruntarea cu cei care fac rău celorlalți: nu este o misiune ușoară și uneori va duce la conflict, dar Isus ne asigură că a apăra dreptatea în fața oprimării este drumul spre împărăția cerurilor: «Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor» (Mt 5,10).

Isaia, în timpurile sale, a provocat poporul lui Dumnezeu să învețe să facă binele împreună; să caute împreună dreptatea, să-i ajute împreună pe cei oprimați, să-i ocrotească pe orfani și să apere văduvele împreună. Provocarea profetului ni se aplică și nouă astăzi: cum putem trăi unitatea noastră de creștini pentru a înfrunta relele și nedreptățile din timpul nostru? Cum putem să ne angajăm în dialog și să creștem în conștiința, înțelegerea și împărtășirea reciprocă a experiențelor trăite? Rugăciunea și întâlnirea dintre noi cu inima au puterea de a ne transforma ca indivizi și comunitate. Să ne deschidem la prezența lui Dumnezeu în fiecare întâlnire a noastră, în timp ce cerem harul de a fi transformați, de a demonta sistemele de oprimare și de a ne vindeca de păcatul rasismului! Împreună, să ne angajăm în lupta pentru dreptate în societatea noastră! Noi toți îi aparținem lui Cristos».

Fie ca, și în acest an, prin rugăciune împreună, prin meditarea mesajului biblic și urmarea îndemnurilor la prețuire reciprocă, reperarea nedreptăților și colaborare în împlinirea binelui, Bisericile din România împreună cu toate Bisericile rugătoare pentru darul unității, să facă încă un pas pe calea împlinirii poruncii Domnului și Mântuitorului Isus Cristos: „Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. (Io 17,21)

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut