Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite, în dezbatere publică

Primăria Cluj-Napoca a lansat în dezbatere publică, regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului nostru. Obiectul regulamentului îl constituie stabilirea criteriilor de încadrare în categoria imobilelor/terenuri neîngrijite situate în oraș, a cadrului general de desfășurare a activităților de control și verificare pentru identificare lor, supraimpozitarea acestora, precum și conformarea proprietarilor în asigurarea stării corespunzătoare, prin efectuarea lucrărilor de întreținere, reparații curente și restaurare.

„Fac excepție de la majorarea impozitului pentru terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/desființării și au anunțat începerea lucrărilor la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală.
Hotărârea de majorare a impozitului cu până la 500% pentru imobilul teren neîngrijit va avea caracter individual. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale, Direcția Inspecție și Control din cadrul Direcției Generale Poliția Locală este abilitată să efectueze verificări pe raza unității administrativ teritoriale și să întocmească fișa de evaluare, somația și procesul verbal”, argumentează municipalitatea.

A.M.C.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut