Recrutări de rezerviști voluntari. Soldă lunară pentru doar 15 zile de instruire pe an

Luni 10, ianuarie, începe campania de recrutare pentru rezerviști voluntari în Armata României, pe locurile rămase neîncadrate în anul 2021, inclusiv în unități militare din județul Cluj, unde sunt disponibile 63 de posturi.

Campania, organizată de Ministerul Apărării Naționale, se desfășoară în perioada 10 – 21 ianuarie, și vizează ocuparea a 444 de locuri de rezervişti voluntari (maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați), rămase disponibile în unităţi militare din judeţele Cluj, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea și Vrancea.

Pentru rezerviști voluntari, sunt disponibile în unitățile militare din județul Cluj 18 posturi de maiștri militari, 15 posturi de subofițeri și 30 de posturi pntru soldați și gradați.

La prezentarea la Centrul Militar Zonal (CMZ), cetățenii interesați vor fi informaţi privind avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire unde va executa programul de instruire iniţială. Candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi privind opţiunile pe care le au, respectiv orientare către funcțiile pentru care îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor și corespondența specializărilor dobândite în viața civilă cu armele / serviciile și specialitățile militare.

Beneficiile rezerviștilor voluntari

Rezerviștii voluntari beneficiază de: * un program de pregătire militară, gratuit (7 săptămâni pentru soldați și gradați, 9 săptămâni pentru subofițeri, 12 săptămâni pentru miaștri militari) * instruire alături de militarii în activitate, 15 zile calendaristice / an * acordarea unei indemnizații de instalare la semnarea fiecărui contract de cel puțin 3 ani * soldă lunară în perioada în care nu participă la instruire * asigurări de sănătate, șomaj etc.

”De asemenea, se beneficiază, în funcție de grad, de un venit între 2.650 – 2.712 lei pentru perioada de instruire inițială, de unul între 2.650 – 3.900 lei pentru perioada de instruire de 15 zile pe an, de o soldă lunară între 980 – 1.145 lei pentru restul anului, respectiv de o indemnizație de instalare între 2.650 – 3.900 lei.”, spune căpitanul Florin Șandru, de la CMZ Cluj.

Condiții de participare

Limita de vârstă pentru cadrele militare în rezervă (maiștri militari și subofițeri) este de 18 – 55 ani.

Condiții de participare pentru categoria soldați / gradați, fără pregătire militară: * vârsta 18 – 50 ani * cel puţin 10 clase.

Probele de selecție sunt: * evaluare psihologică * evaluarea capacității motrice (flotări, abdomene, alergare pe distanșele de 1.000 și 2.000 metri) * examinare medicală (doar candidații admiși după primele 2 probe). După probele de selecție candidaților li se va calcula un punctaj în funcție de pregătirea militară, rezultatele la evaluarea capacității motrice și studii, necesar pentru departajarea candidaților.

Actele necesare

Cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar trebuie să completeze la CMZ o cerere de înscriere și prezinte următoarele documente: * actul de identitate, în original şi în copie * certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim 6 luni înainte de data depunerii * acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie * permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice * livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul centrelor militare zonale judeţene (CMZ Cluj – Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 8-10, tel.: 0264-433.067).

V.D.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut