Recrutare și formare de asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții recrutează și formează asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman.

Prin intermediul proiectului, care se va derula până la sfârșitul anului 2023, DGASPC Cluj își propune extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști și formarea profesională a tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

Conform celor anunțate de Consiliul Județean Cluj, pentru ca o persoană să devină asistent maternal profesionist angajat al DGASPC Cluj trebuie îndeplinite următoarele condiții minime: să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă domiciliul în județul Cluj; prin comportamentul său în societate, starea sănătății și profilul psihologic, să prezinte garanții morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor; să aibă în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi; să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenența etnică, religie, stare de sănătate.

„Asistentul maternal profesionist, ca angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, beneficiază de drepturi bănești, conform legislației în vigoare, consiliere și suport din partea specialiștilor instituției. precum și de cursuri de formare organizate în domeniul protecției copilului” – precizează CJ Cluj.

Persoanele interesate pot contacta reprezentanții DGASPC Cluj la sediul instituției din Cluj-Napoca, strada General Eremia Grigorescu nr. 37-39, sau la telefon 0264.420146, 0264.420147, interior 438, pentru a primi toate informațiile necesare privind procedura de atestare ca asistent maternal profesionist.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut