Realtopfarma SRL SC Merlin Construcţii SRL SC SDC Imobiliare SRL titulari al proiectului „Desfiinţare construcţii existente (CI-C14), elaborare Construire ansamblu rezidenţial imobile de locuinţe colective şi dotări aferente- etapa 1, împrejmuire teren, amenajări exterioare, sistematizare verticală, organizare de şantier, racorduri şi branşamente la utilităţi, operaţiuni notarialedezmembrare conform PUZ aprobat cu HCL nr. 251/16.06.2021, Cluj-Napoca, str. Moş Ion Roată, fn, judeţul Cluj,

Realtopfarma SRL SC Merlin Construcţii SRL SC SDC Imobiliare SRL titulari al proiectului „Desfiinţare construcţii existente (CI-C14), elaborare Construire ansamblu rezidenţial imobile de locuinţe colective şi dotări aferente- etapa 1, împrejmuire teren, amenajări exterioare, sistematizare verticală, organizare de şantier, racorduri şi branşamente la utilităţi, operaţiuni notarialedezmembrare conform PUZ aprobat cu HCL nr. 251/16.06.2021, Cluj-Napoca, str. Moş Ion Roată, fn, judeţul Cluj,” anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Desfiinţare construcţii existente (CI-C14), elaborare Construire ansamblu rezidenţial imobile de locuinţe colective şi dotări aferente- etapa 1, împrejmuire teren, amenajări exterioare, sistematizare verticală, organizare de şantier, racorduri şi branşamente la utilităţi, operaţiuni notarialedezmembrare conform PUZ aprobat cu HCL nr. 251/16.06.2021, Cluj-Napoca, str. Moş Ion Roată, fn, judeţul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni până vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut