Răspunsul dat de ministrul Muncii la întrebarea unui parlamentar clujean privind creșterea pensiilor de la 1 ianuarie

Deputatul liberal clujean Radu Moisin i-a solicitat ministrului Muncii prin intermediul unei interpelării parlamentare să-i răspundă care sunt soluțiile pentru majorarea pensiilor conform prevederilor legale începând cu 1 ianuarie 2023.

În răspunsul transmis deputatului PNL, Marius Budăi a precizat că „începând cu 1 ianuarie 2023, pensia se majorează cu rata medie anuală a inflație, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statisticã. Majorarea și data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului și asigurărilor sociale de stat”.

În prezent, valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei.

Ministrul Budăi amintește că Guvernul și-a asumat prin PNRR componenta 8 „Reforma fiscalä și Reforma sistemului public de pensii”, aceasta reprezentând un obiectiv prioritar pentru România. Ministrul a transmis că, potrivit celor angajate prin acest document strategic național, sistemul de pensii va fi reformat, refăcut și pus pe baze solide, prin intermediul unui cadru legislativ care să corecteze inechitățile din sistemul de pensii, care să asigure sustenabilitatea sistemului și care să respecte principiul contributivității în raport cu beneficiarii drepturilor de pensie.

Conform ministrului, reforma va presupune elaborarea unei noi legi a sistemului public de pensii, care va oferi soluții pentru eliminarea inechităților dintre beneficiarii sistemului, respectiv atât între genuri cât dintre categorii de persoane care au desfășurat activitatea în aceleași condiții de muncă cu un nivel de salarizare relativ similar, indiferent de anul pensionării. „Această direcție de reformă este necesară ținând cont de faptul cä legislația actuală, cu numeroasele modificări completări legislative, a determinat multe inechități care au generat nemulțumiri pensionarilor aflați în plată cu cuantumuri diferite, deși au realizat aceeași perioadă de contribuții”, arată ministrul.

Reforma va mai urmări întărirea principiului contributivității, astfel încât cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională și contribuția la sistemul public de pensii, în raport de veniturile realizate de asigurat. „Pentru a se adresa acestei provocări, Guvernul are în vedere introducerea unei noi formule de calcul, bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar care va asigura consolidarea legăturii dintre contribuția plătită beneficiul acordat”, a explicat Budăi.

Conform ministrului, se mai urmărește menținerea unui nivel adecvat al pensiilor, prin raportare la riscurile și vulnerabilitățile cu care se confruntă sistemul public de pensii din România și oferirea de șanse egale la drepturi de pensie adecvate durabile, în scopul preveirii sărăciei persoanelor de vârstă înaintată.

Un alt obiectiv al reformei vizează reglementarea unui mecanism de indexare a pensiilor, corelat cu realitățile economice. „Noul mecanism se va baza pe indicatori reali și predictibili care să favorizeze nivelului de încredere in sistem, concomitent cu asigurarea unei predictibilități reale a evoluției pensiilor publice”, se mai precizează în documentul transmis deputatului Moisin.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut