Propuneri World Vision România pentru modificarea Proiectului Legii Învățământului Preuniversitar

Fundația World Vision România a înaintat către Ministerul Educației propunerile finale pentru modificarea Proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, în contextul în care miercuri, 24 august, s-a încheiat perioada dezbaterii publice lansată de instituție. Propunerile au fost transmise de fundație în urma consultării a peste 4.000 de cadre didactice, elevi și experți în educație.

Potrivit datelor rezultate în urma acestor consultări: 7 din 10 profesori spun că examenele de admitere organizate de colegiile naționale vor duce la inechitate, iar 82% vor ca proba de specialitate de la Bacalaureat să rămână obligatorie; 93% dintre profesori cred că vocea lor contează doar în mică măsură sau nu contează deloc în realizarea noilor legi în domeniul educației; 78% dintre profesori vor ca școlile vulnerabile să primească finanțare suplimentară care să se adauge la costul standard per elev; 6 din 10 elevi nu sunt de acord cu probă scrisă a Bacalaureatului care îi evaluează la limba română, matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și la științele socio-umane; 7 din 10 copii vor ca proba de specialitate a profilului studiat la liceu să rămână obligatorie la Bac; cei mai mulți dintre elevi cred că digitalizarea ar trebui să fie prioritatea numărul 1 în educație.

Una dintre propunerile World Vision România pentru modificarea Proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, în ce privește admiterea la liceu și finalizarea studiilor liceale, vizează eliminarea examenelor care pot fi realizate de către colegiile naționale pentru a-și face propria selecție a elevilor, având în vedere că până la finalul clasei a XII-a, învățământul este gratuit și obligatoriu. În aceste condiții, „încurajarea a două sisteme paralele pentru admiterea la liceu este neconstituțională și discriminatorie”. World Vision România susține ca pentru admiterea la liceu să existe același sistem de evaluare pentru toți elevii, diferențierea nivelului de competențe de la finalul clasei a VIII-a să se facă prin construirea unor subiecte la Evaluarea Națională care să departajeze corect elevii.

Totodată, World Vision România solicită ca nu doar colegiile naționale să poată deveni unități-pilot de excelență, ci și alte unități de învățământ liceal. Altă solicitare este ca proba care evaluează competențele, dezvoltate, la materia de specialitate a profilului studiat la liceu să rămână obligatorie la Bacalaureat. Totodată, fundația susține păstrarea unei probe separate la Limba Română, prin care să fie evaluate competențele de comunicare „în conformitate cu nivelul vârstei și maturității absolventului de liceu, care să pună în prim plan dezvoltarea sa în viața socio-profesională, precum: capacitatea de-a înțelege noi idei și concepte, capacitatea de argumentare sau claritatea mesajului transmis”.

În ce privește măsurile de sprijin pentru școlile și elevii dezavantajați, World Vision România propune: reintroducerea burselor de studiu pentru liceenii cu medii peste 7 și venit lunar, per membru de familie, cel mult egal cu salariul minim net pe economie, astfel încât fie încurajată performanța a cât mai multor elevi din mediile dezavantajate; toate bursele să fie date exclusiv de către Ministerul Educației, printr-un fond de burse care vor fi acordate de la bugetul de stat.

În condițiile în care liceele profesionale nu vor mai putea cuprinde alte filiere precum cea teoretică sau vocațională, World Vision România solicită Ministerul Educației: clarificarea mecanismelor prin care toți elevii, inclusiv cei de la sate sau din urbanul mic, vor avea acces la orice profil de liceu doresc să studieze; stipularea în lege a faptului că toți elevii care au nevoi de mobilitate pentru a studia la liceu beneficiază gratuit, la cerere, de navetă și cazare la cămin; clarificarea modului în care cadrele didactice, de la liceele profesionale unde anumite specializări vor fi desființate, se vor reintegra în sistemul de învățământ și în ce măsură consorțiile școlare pot fi implicate în rezolvarea acestei probleme.

Totodată, fundația solicită ca programele de învățare remedială și de „Școală după școală“ care se desfășoară în școlile dezavantajate să includă o masă caldă pe care copiii să o poată servi la școală sau în cantina unității de învățământ, cât și activități de educație non-formală. În comunitățile dezavantajate, unde școlile solicită către Ministerul Educației și/sau autoritățile locale, să fie înființate mai multe posturi de consilieri și mediatori școlari care să aibă ca principală misiune prevenirea și combaterea abandonului școlar. O altă solicitare este ca articolul 107 (4) din proiectul de lege să fie modificat astfel: „Costul standard per elev pentru unitățile de învățământ defavorizate, stabilite anual prin ordin al ministrului educației, la propunerea CNFIP, este suplimentat cu 25%“.

Pe partea de organizare a activității școlare, fundația consideră că Ministerul Educației trebuie să aducă clarificări în ceea ce privește posibilitatea titularizării cadrelor didactice pe norme cu mai puțin de 18 ore și a procesului prin care un cadru didactic își începe cariera, dar și în privința rolului și responsabilităților tehnice, financiare și administrative ale directorului administrativ, astfel încât acestea să fie complementare cu atribuțiile directorului și directorului adjunct.

Alte solicitări ale World Vision România sunt ca toate cadrele didactice care activează în palatele și cluburile copiilor să-și poată păstra statutul profesional prevăzut de legislația în vigoare, inclusiv aceleași drepturi de salarizare, ca până în prezent și ca în lege să fie clarificată posibilitatea realizării de parteneriate între unitățile de învățământ preuniversitar și palatele/cluburile copiilor pentru desfășurarea de activități de educație non-formală pentru elevi.

Propuneri de modificări la nivel instituțional central: toate funcțiile de conducere din cadrul Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității (ANISAC) să fie ocupate prin concurs; o nouă atribuție a Ministerului Educației să fie aceea de a organiza consultări directe, extinse, periodice sau specifice ale cadrelor didactice, elevilor și părinților, prin chestionare, interviuri, dezbateri, inclusiv prin colaborarea cu organizațiile societății civile, în pregătirea actelor normative și a politicilor publice în domeniul educației.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut