Proiectul viitorului Contract-cadru, publicat pe site-ul CNAS

Proiectul noului Contract-cadru, care va fi supus aprobării Guvernului pentru a intra în vigoare de la data de 1 iulie 2023, a fost publicat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (www.cnas.ro), în secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea „Transparență decizională”.

Prin acest proiect – anunță CNAS – se propun noi reglementări care vizează: întărirea rolului medicului de familie în sistemul de sănătate, mai ales în depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populației, prin acordarea de consultații preventive tuturor persoanelor înscrise pe lista acestuia; impulsionarea intrării în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a unui număr mai mare de medici de familie, prin modificarea numărului optim de persoane înscrise pe listele acestora, în scopul facilitării accesului populației la serviciile de asistență medicală primară; creșterea accesului persoanelor defavorizate din mediul rural la servicii de asistență medicală primară prin extinderea stimulării financiare a medicilor de familie care aleg să practice în acest mediu; lărgirea accesului persoanelor la servicii medicale oferite în sistem ambulatoriu și de spitalizare de zi, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor.

Alte reglementări vizează: posibilitatea acordării la distanță a unor consultații pentru monitorizarea bolilor cronice; completarea pachetului de îngrijiri medicale la domiciliu pentru pacienții care au suferit un atac vascular cerebral; introducerea dispozitivelor compresive în lista dispozitivelor decontate din bugetul CNAS.

De asemeni, se propune reglementarea schemei de adopție a produselor biosimilare la 50% din pacienții aflați în terapie cu medicamente biologice, pentru creșterea accesului la tratamente decontate din bugetul CNAS (reglementare ce ar permite, de exemplu, tratarea a încă 5 pacienți față de cei aflați în prezent în terapia celulara oncologică CAR-T), și renunțarea la limitarea teritorială a acordării îngrijirilor medicale la domiciliu și a celor paliative, astfel încât pacientul să primească serviciile medicale la locația declarată, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență, având în vedere că, de multe ori, pacienții imobilizați la pat sunt nevoiți să locuiască în perioada respectivă, împreună cu rudele, într-un alt județ.

Până la data de 26 februarie 2023, toți cei interesați pot transmite observații și propuneri referitoare la proiectul de act normativ, pe adresa de e-mail indicată pe site-ul CNAS. Ulterior, pe aceeași temă vor fi organizate consultări și negocieri cu organismele reprezentative din domeniul medical, conform unui calendar care va fi de asemenea publicat pe site – precizează CNAS.

“Prin intermediul proiectului noului Contract-cadru supus dezbaterii publice propunem introducerea unor măsuri care stimulează segmentul de prevenție în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate, măsuri care vor reașeza și reorienta preocupările de menținere a sănătății și depistare precoce a bolilor, atât ale furnizorilor cât și ale populației. Suntem convinși că prin investiția în medicina preventivă, în timp vom putea culege roadele beneficiilor reflectate în starea de sănătate a populației”, declară Adela Cojan, președintele CNAS, într-un comunicat remis ziarului Făclia.

Același document amintește că în prima parte a lunii martie 2023 va fi publicat în transparență decizională și proiectul normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut