Proiectul de Ordin privind structura anului școlar 2023 – 2024, în consultare publică

Cursurile anului școlar 2023 – 2024 vor începe în data de 11 septembrie 2023 și se vor încheia în 21 iunie 2024, durata cursurilor fiind de 36 săptămâni, potrivit unui proiect de Ordin al ministrului Educației, pus în consultare publică.

Programele „Școala altfel” „Săptămâna Verde” sunt prevăzute a se desfășura în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, la decizia unităților de învățământ. Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene, este prevăzută în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Se propune ca anul școlar 2023 – 2024 să fie structurat, pe intervale (module) de cursuri și intervale de vacanță, astfel: cursuri – de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023, vacanță – de sâmbătă, 28 octombrie 2023 până duminică, 5 noiembrie 2023 • cursuri – de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023, vacanță – de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024 • cursuri – de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024 sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/ reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ, vacanță – o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024 • cursuri – de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024 sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024, vacanță – de sâmbătă, 13 aprilie 2024, până duminică, 21 aprilie 2024 • cursuri – de luni, 22 aprilie 2024, până vineri, 21 iunie 2024, vacanță – de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

În ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/ de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

„În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4183/2022, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare” – prevede proiectul.

Proiectul integral de Ordin privind structura anului școlar 2023-2024 poate fi consultat pe site-ul Ministerului Educației. Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise, până la data de 10 februarie 2023, pe adresa de e-mail: mihaela.alexandru@edu.gov.ro.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut