Proiectul de metodologie privind organizarea concursului de directori în unitățile de învățământ, în dezbatere publică

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.

Potrivit proiectului, citat de AGERPRES, pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să fie absolvent de învățământ superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare potrivit legislației în vigoare; să fie titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani; să aibă calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului; să nu fi fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; să nu fi avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Proiectul prevede că probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt următoarele:

* O probă scrisă care constă în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional. Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute.

* Un interviu susținut în fața unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al școlii pentru care candidează, abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, raportat la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează, competențele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului.

„Este declarat «admis» la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă”, se precizează în proiect.

Conform calendarului, între 21 și 30 iunie se vor depune dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată. În perioada 1-8 iulie se vor evalua dosarele de înscriere. Proba scrisă a concursului se va desfășura pe 27 iulie și în aceeași zi vor fi afișate rezultatele. Contestațiile vor putea fi depuse pe 27 și 28 iulie, iar rezultatele finale – pe 30 iulie. Proba de interviu se va desfășura între 11 octombrie și 26 noiembrie, iar deciziile de numire se vor face în perioada 13 – 20 decembrie.

Proiectul de metodologie și anexele (calendar + bibliografie concurs) sunt supuse consultării publice timp de 10 zile, începând cu data publicării (4 iunie). Propunerile, sugestiile și opiniile pot fi trimise pe adresa de e-mail concursdirectori2021@edu.gov.ro.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut