Proiecte de mare utilitate promovate de GAL Poarta Transilvaniei

Interviu cu dl. Cristinel Blaga, directorul Grupului de Acțiune Locală

Rep: Dle director, Cristinel Blaga, deși pandemia se apropie de doi ani de când ne provoacă mari suferințe, în GAL Porta Transilvaniei, din informațiile ce le avem, s-a lucrat și se lucrează destul de motivat și rezultatele sunt evidente.

Cristinel Blaga: Aveți dreptate, pentru noi pandemia nu a însemnat o pauză. Am fost nevoiți să continuăm activitățile chiar și în perioada stării de urgență, iar dacă am adus vorba despre activitățile ce ne mobilizează în sprijinul accesării de fonduri europene și guvernamentale, trebuie să menționez faptul că, în timp ce multe GAL-uri așteaptă finanțările din bugetul de tranziție sau din alocări aferente bugetului PNS 2021-2027, noi, GAL Poarta Transilvaniei, suntem într-o perioadă de vârf a activității, având în implementare cinci mari proiecte.

Rep: Până ajungem la nominalizarea acestor proiecte, haideți să conturăm perimetrul geografic al unităților administrative ce beneficiază de sprijinul Grupului de Acțiune Locală Poarta Transilvaniei.

Cristinel Blaga: Teritoriul LEADER Poarta Transilvaniei este compus din arealul administrativ al 12 comune. Trei din județul Cluj (Poieni , Ciucea și Negreni), două din județul Bihor ( Bulz și Borod) și șapte din județul Sălaj (Almașu, Bănișor, Cizer, Fildu de Jos, Horoatu Crasnei, Plopiș și Sâg). Relativ recent, începând cu luna iunie 2021, teritoriul LEADER Poarta Transilvaniei s-a extins prin aderarea comunei bihorene, Bratca. Așadar, pentru viitoarea perioadă de programare (2021-2027), teritoriul va fi format din 13 unități administrativ teritoriale.

Rep: Și acum vă rog să nominalizați câteva din cele mai importante proiecte implementate de către GAL Poarta Transilvaniei în perioada de referință a anilor 2014-2020.

Cristinel Blaga: Spuneam anterior că avem în implementare cinci mari proiecte. Astfel în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, finanțată din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) prin M. 19.2 PNDR 2014-2020, am selectat pentru finanțare un număr de 41 de proiecte, dintre care o parte au și fost finalizate, iar restul se află în diferite etape de implementare.

Unul dintre proiectele selectate și finalizate a avut ca obiectiv realizarea unui Centru cultural în localitatea Iaz, ce aparține comunei Plopiș, județul Sălaj. În cadrul acestui centru cultural, care este deja funcționabil, se organizează tabere de pictură sau ateliere de meșteșugărit, clădirea asigurând și spațiul necesar pentru vernisajele diferitelor expoziții tematice.

Este important să mai precizăm că Centrul cultural găzduiește o importantă colecție de costume populare din această zonă etnografică a Sălajului, care se vrea a fi catalogată ca o mică părticică a tezaurului artizanal moștenit de la generațiile trecute. Alte proiecte selectate pentru finanțare au vizat: modernizarea restaurantului unei agropensiuni din zonă, producerea de articole și ambalaje din hârtie, construirea de agropensiuni, achiziția de echipamente pentru agrement, realizarea de lanțuri scurte ce facilitează vânzările (integrând, la nivel de fermă, producția, condiționarea și vânzarea produselor obținute), precum și un proiect de cooperare care promovează asociativitatea între fermieri, proces ce permite promovarea tehnologiilor moderne, productive și reducerea costurilor financiare.

Printre alte importante proiecte finanțate prin intermediul strategiei de dezvoltare locală, elaborată de către GAL Poarta Transilvaniei și implementate de multe autorități publice locale din arealul nostru de competență, amintesc: construirea unor capele mortuare, modernizarea unei piețe locale, amenajarea de locuri de joacă pentru copii, sau amenajarea unor terenuri de sport care sunt necesare atât orelor rezervate programelor de pregătire școlară, dar și practicării jocurilor de minifotbal, baschet, handbal și chiar tenis de câmp de către tinerii mediului rural. De aceste investiții beneficiază comunele: Negreni, Fildu de Jos, Horoatu Crasnei, Plopiș, Cizer, Bulz, Sâg și Poeni.

Rep: Aveți în derulare și alte proiecte?

Cristinel Blaga: Sigur că da. Un alt proiect implementat de GAL Poarta Transilvaniei, și care se află într-o etapă finală de realizare, este Centrul de zi pentru persoane vârstnice situat în localitatea Negreni, a județului Cluj, comună bine cunoscută în țară, și nu numai, prin dimensiunile și vechimea târgului său, care, din pricina pandemiei, nu se ține nici în acest octombrie 2021. Centrul de zi de aici va avea două săli de activități pentru socializarea și petrecerea timpului liber, alte spații importante pentru vârsta seniorilor sunt alocate cabinetului medical și sălii de tratament, ambele dotate cu echipament medical de ultimă generație.

Avem un alt proiect început în anul 2019 și care se implementează până la data de 31.12.2022 are în vedere furnizarea serviciului de îngrijire la domiciliu pentru un număr de cel puțin 162 de persoane vârstnice. Prin acest proiect, persoanele vârstnice beneficiază de servicii la domiciliu, în funcție de nevoile pe care le au, serviciile prestate de către medic, asistent medical, psiholog, asistent social sau îngrijitori la domiciliu. Proiectul se implementează în parteneriat cu Asociația Smart SES Sfântul Gavril.

Tot în domeniul social, GAL Poarta Transilvaniei a început la data de 01.07.2021 un alt proiect, mult mai complex decât cel descris anterior. Proiectul se implementează până la data de 30.06.2024 și constă în furnizarea următoarelor tipuri de activități: servicii de informare, de consiliere și mediere pe piața muncii pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, servicii de formare pentru persoanele care doresc să se califice într-una dintre următoarele ocupații: contabil, operator calculator, îngrijitori bătrâni la domiciliu, antreprenor, servicii de asistență juridică, serviciul social de asistență comunitară și serviciul social de socializare și petrecere a timpului liber, tip club. De asemenea, prin intermediul proiectului se vor putea accesa microgranturi în valoare de 66.500,00 lei pentru persoanele care doresc să înceapă afaceri pe cont propriu.
Trebuie menționat faptul că proiectul se adresează unui număr de cel puțin 252 de persoane aflate în risc de sărăcie sau de excluziune socială din comunitățile marginalizate, delimitate de teritoriul acoperit de GAL Poarta Transilvaniei și GAL Pădurea Craiului. Parteneri în implementarea acestui proiect suntem cele două GAL – uri, IDAS GROUP SRL și EDUCONS SRL.

Rep: În al cincilea proiect beneficiați și de sprijinul specialiștilor din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj.

Cristinel Blaga: Așa este. Acest proiect, aflat în implementarea, este unul de dezvoltare-inovare de produse în domeniul agroalimentar.

Proiectul își propune să realizeze o investiție într-o mică fabrică de procesare a laptelui care va fi dotată cu un spațiu inovativ de maturare a brânzeturilor, unde vor fi testate diferite prototipuri de brânză maturată. În cadrul proiectului, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în calitate de partener, este implicată, cu opt specialiști, în diferite activități de cercetare care au ca scop conceperea si implementarea unui sistem-pilot de bune practici pentru ameliorarea genetică în rasă curată și monitorizarea stării de sănătate a animalelor, inventariere a biodiversității de pe pajiști, precum și realizarea a diferitelor prototipuri de brânză maturată în scopul dezvoltării de noi brânzeturi maturate care să îndeplinească următoarele condiții: calitate nutrițională, calitate funcțională (benefice pentru sănătate – healty), calitate igienică; calitate senzorială (aspect crustă, textură, fermitate la atingere, intensitate/consistență, miros, gust), calitatea estetică (ambalare și etichetare conform planului de branding și marketing care se va realiza), certificare ecologică și certificarea pe o schemă de calitate europeană.
Este firesc ca acest roiect să se implementeze de GAL Poarta Transilvaniei în parteneriat cu USAMV Cluj-Napoca, Asociația Crescătorilor de Bovine Sâg și 7 fermieri persoane fizice. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Rep: Ele au adus prospețime și valoare economică, socială și edilitară comunităților ce au beneficiat și beneficiază de aceste investiți ?

Cristinel Blaga: În funcție de specificul lor, proiectele contribuie destul de viguros la dezvoltarea activităților economice și crearea de noi locuri de muncă, la creșterea calității vieții în zonele rurale sau la creșterea competitivității fermierilor din unitățile componente.

Rep: Aveți la îndemână valoarea proiectelor finalizate și a celor ce pot fi disponibile pentru proiectele viitoare?

Cristinel Blaga: Valoarea celor 41 de proiecte finanțate prin intermediul GAL Poarta Transilvaniei și măsura LEADER, în perioada de programare 2014-2020, se ridică la suma de 1.885.739 de euro. La această sumă se adaugă valoarea de aproximativ 2.100.000 de euro, pe care GAL Poarta Transilvaniei o implementează în teritoriu prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și al proiectului finanțat în cadrul Parteneriatului European în Inovare, prin M. 16.1 din PNDR 2014-2020.

Despre alocările disponibile pentru viitor pot să vă spun că acestea vor veni în două etape. Una care este în curs de desfășurare și care presupune selecția GAL-urilor care vor beneficia de sume din bugetul de tranziție FEADR și a doua etapă care presupune alocarea de fonduri din bugetul viitorului Program Național Strategic 2021 – 2027, care este în curs de elaborare. Așadar, la acest moment nu știm care vor fi sumele alocate în viitor pentru GAL Poarta Transilvaniei, putând doar spera că acestea să fie semnificativ mai mari, pentru ca impactul socio-economic al proiectelor pe care le vom selecta pentru finanțare să fie mult mai mare și benefic pentru cele 13 comunități ce compun structura noastră asociativă.

În final aș vrea să mulțumesc redacției ziarului Făclia pentru oportunitatea de a prezenta activitatea GAL-ului Poarta Transilvaniei pe care îl reprezint, o grupare solidă în care își dezvoltă proiecte comune în mărginimea a trei județe: Cluj, Bihor și Sălaj.

Interviu realizat de Dumitru VATAU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut