Proiect ”Media+”, implementat la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca

”Media+: Approach to access to communicatios and language” este un proiect ERASMUS+ KA202 bazat pe transferul de inovație în abordarea dizabilităților asociate. Scopul proiectului este transferarea bunelor practici bazate pe metoda Daviel de la Centru Laplane / Paris la instituțiile pilot din Cluj-Napoca, Madrid și Stockholm.

Implementarea proiectului, demarată în luna septembrie 2019, s-a realizat conform calendarului, până la instituirea pandemiei de COVID-19 realizându-se primele două mobilități transnaționale: octombrie 2019 – întâlnire de management la Paris și februarie 2020 –  întâlnire binațională la Cluj-Napoca. Întâlnirile au fost continuate în mediul online și, odată cu începerea anului școlar 2020-2021, au fost reluate întâlnirile conform calendarului inițial. Astfel, în 30 septembrie a avut loc întâlnirea de management, unde au fost stabilite condițiile în care va fi implementat în continuare proiectul, precum și unele aspecte care țin de rectificarea bugetului

Transferul metodei Daviel

În 20 octombrie a avut loc întâlnirea binațională, la care au participat cei doi formatori/ specialiștii francezi de la GAPAS Centre National de Ressources Handicap Rare Robert Laplane și cele șase cadre didactice de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, și care a avut drept scop pregătirea transferului metodei Daviel.

Ordinea de zi a  întâlnirii a fost: discutarea variantei finale a grilei de evaluare a elevilor cuprinși în grupul țintă; revizuirea datelor/ dosarelor participanților din grupul țintă vizat; identificarea situațiilor individuale complexe, care ar putea îngreuna transferul; precum și modul în care vor fi implicați părinții și alți specialiști în aplicarea grilei, realizarea evaluării și stabilirea strategiilor/planurilor de intervenție construite în jurul metodei Daviel. Partea practică a întâlnirii a constat în prezentarea live, observarea și discutarea comportamentului specific al unui participant din grupul țintă.

Evaluarea copiilor participanți

În data de 12 noiembrie a avut loc a treia întâlnire de pregătire a transferului metodei Daviel, la care au participat cei doi formatori/ specialiștii francezi de la GAPAS Centre National de Ressources Handicap Rare Robert Laplane, cele șase cadre didactice de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca și unul dintre experții canadieni care au elaborat grila, de la Centre Spécialisé pour Sourds Raymond DEWAR din Québec, Canada.

În cadrul întâlnirii, specialiștii români, sub îndrumarea formatorilor francezi, au efectuat prima evaluare a unuia dintre copiii participanți. Cu acest prilej au fost discutate aspectele cheie ale  procedurii de evaluare și adaptarea grilei la profilul psihoindividual al fiecărui copil selectat în grupul țintă.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut