Proiect Erasmus orientat spre viitor la Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”

În procesul de transformare și modernizare a învățământului din țările aparținând Uniunii Europene, un rol important îl au proiectele Erasmus. Fiecare proiect reunește echipe din mai multe țări ale UE, care se constituie în parteneri, iar munca fiecărei echipe duce la finalizarea cu bune rezultate a temei proiectului.

Tema fiecărui proiect este una de actualitate, care rezolvă o nevoie stringentă în practica educativă din țările care participă la proiectul respectiv. Așa este și în cazul celui de-al treilea proiect Erasmus la care Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” din Cluj-Napoca este partener.

Titlul acestui proiect este „Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education” /„Realizarea de materiale cu conținut digital pentru integrarea tehnologiilor cloud în învățământul tehnic profesional care se desfășoară formal și la distanță”.

În contextul transformărilor foarte rapide care au loc în sfera tehnologică din întreaga lume apar tehnologii informatice noi, care contribuie la desfășurarea proceselor de producere a bunurilor materiale, astfel încât produsele rezultate să fie foarte competitive și la prețuri scăzute. Deoarece fiecare producător de bunuri materiale de uz industrial sau casnic este într-o competiție cu alți producători din aceeași ramură economică, preocuparea esențială a acestuia este creșterea calități produselor sale și scăderea prețului de producție. În procesele moderne de producție intervin din ce în ce mai mult elemente de inteligență artificială, stocare de date, softuri moderne industriale.

Pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice, fiecare producător este obligat să facă investiții în modernizarea proceselor de producție din compania proprie. Acest lucru necesită, printre altele, achiziționare de tehnică informatică – echipamente de stocare și gestionare a datelor, softuri pentru diferite aplicații. Deseori aceste achiziții sunt foarte scumpe și duc la costuri de producție ridicate. O soluție mai simplă este închirierea echipamentelor de stocare a datelor și a softurilor de la firme specializate. Costul este mult mai mic și calitatea serviciilor oferite de firme este ridicată. În plus, companiile care oferă spre închiriere sistemele de stocare, softurile, ca și rețelele de comunicare între utilizator și echipamentele de stocare, sunt preocupate să-și mențină produsele oferite la un nivel de modernitate ridicat, în ton cu noutățile care apar în acest domeniu pe piața mondială. Compania care închiriază serviciile plătește doar pe intervalul de timp în care utilizează serviciul respectiv.

Noțiunea de cloud computing este un concept tehnic nou, care nu este identic cu transmisia de date sau/și stocarea de date, pe care le include.

Colegiul nostru pregătește absolvenți în specializările de tehnician roboți industriali și tehnician operator tehnică de calcul, care după finalizarea studiilor vor trebui să se integreze în piața muncii. Pentru o bună pregătire a acestor absolvenți, participarea noastră la acest proiect este foarte avantajoasă, pentru ca obiectivele proiectului sunt de a elabora materiale care să clarifice conceptul de cloud computing și să expliciteze tehnologiile cloud. Aceste materiale vor fi utilizate în cadrul pregătirii elevilor din cele două specializări. În acest fel, pregătirea lor este în acord cu cerințele de pe piața muncii, din domeniul în care s-au pregătit.

Un alt obiectiv al proiectului este de a înființa o platformă online care poate fi accesată și de la distanță, astfel încât materialele stocate pe platformă să fie utilizate și de alte persoane interesate. Se pune accent și pe utilizarea metodelor moderne de educație în elaborarea materialelor despre tehnologiile cloud.

Pe lângă Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” din Cluj-Napoca, la acest proiect mai participă și Colegiul Universitar „Algebra” din Zagreb, Croația, și organizații nonprofit din Turcia, Norvegia și Olanda, care se preocupă de integrarea directivelor și regulamentelor europene în învățământul din țările lor. Proiectul este condus de echipa Facultății de Studii Organizatorice din Novo mesto Slovenia.

Prima întâlnire din acest proiect (Kick- off meeting) a avut loc la sediul facultății din Novo mesto Slovenia. La această întâlnire s-au stabilit etapele de desfășurare a proiectului și sarcinile care revin fiecărei echipe participante la proiect pentru buna desfășurare a proiectului care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani. Echipa de proiect din cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi „Transilvania” este coordonată de prof. ing. Ioan Gane.

Prof. Laura TESA

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut