Proiect de dezvoltare a unui mediu incluziv pentru populația școlară de etnie romă, coordonat de IȘJ Cluj

Inspectoratul Școlar Județean Cluj este beneficiarul și coordonatorul proiectului „SMILE – Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)”, proiect care vizează creșterea capacității a șase instituții de învățământ preuniversitar din medii rurale dezavantajate, din județul Cluj, de a dezvolta un mediu incluziv pentru populația școlară de etnie romă, prin dezvoltarea competențelor necesare în rândul cadrelor didactice implicate în procesul instructiv-educativ și prin implementarea unor activități diverse cu implicarea sistematică a familiilor elevilor romi și neromi care să promoveze acceptarea și respectul reciproc..

„Prin diversitatea activităților pe care le propune, de la cursuri de formare adresate cadrelor didactice care lucrează cu elevi, provenind din medii defavorizate și care se confruntă cu o rată crescută de abandon școlar, frecvență redusă și dificultăți de integrare, la activități practico-aplicative bazate pe interacțiune, colaborare și descoperire, la ateliere de lucru, sesiuni informative, tabere/ excursii, activități non-formale desfășurate, atât cu elevii, cât și cu părinții acestora, proiectul SMILE va contribui, în mod definitoriu, la dezvoltarea competențelor socio-relaționale necesare pentru toți membrii grupului țintă (elevi, profesori, părinți). Dezvoltarea de competențe, conștientizarea și asumarea unor valori comune europene de acceptare, respect reciproc și de combatere a discriminării și prejudecăților, precum și dezvoltarea unor relații solide și durabile între școală, familie și comunitate vor facilita învățarea și depășirea acestor problematici” – precizează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Școlile partenere din județul Cluj sunt: Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială Călățele, Școala Gimnazială Luna, Școala Gimnazială Așchileu Mare, Școala Gimnazială Ceanu Mare și Liceul Teoretic ,,Gelu Voievod” Gilău.

Proiectul își propune să dezvolte, la 66 de cadre didactice din școlile partenere, „competențe de abordare disciplinară/ transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru inclusiv și multicultural”, dar și dezvoltarea de competențe sociale, civice, de sensibilizare culturală și emoțională la elevii romi și neromi, care să faciliteze incluziunea socială, colaborarea bazate pe acceptare și respect reciproc, prin implicarea a 228 elevi romi și neromi (în proporție echilibrată) în activități școlare și extrașcolare care promovează și încurajează nondiscriminarea și respectarea drepturilor omului. De asemeni, se are în vedere creșterea responsabilizării și implicării active a unui număr de 96 de părinți romi și neromi, care „vor dezvolta competențe comunicaționale și de relaționare, bazate pe respect și acceptare, prin participarea la activități de conștientizare și promovare a unui mediu incluziv, fără discriminare și excludere socio-emoțională”, sub coordonarea unor experți educaționali și a cadrelor didactice beneficiare de programe de formare, în cadrul proiectului.

Nu în ultimul rând, proiectul vizează elaborarea unor auxiliare curriculare și a unor materiale care să asigure învățarea și implementarea conceptelor urmărite pe termen scurt, mediu și lung, care vor rămâne la dispoziția școlilor partenere.

Activitățile proiectului au început în vara acestui an, prin derularea a 3 serii de tabără de care au beneficiat 120 de elevi (câte 20 de elevi din fiecare școală parteneră) și 24 cadre didactice însoțitoare (câte 4 din fiecare școală parteneră), urmând ca multe alte activități cu elevii, profesorii și părinții să se deruleze pe parcursul anului școlar 2022-2023

„Accesarea de proiecte finanțate din fonduri europene și norvegiene pentru reducerea abandonului școlar și asigurarea egalității de șanse a fost una din prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Cluj în ultima perioadă. Impactul acestui proiect va fi vizibil prin creșterea nivelului de participare și implicare a membrilor grupului țintă în special, prin reducerea ratei de abandon școlar și absenteism, precum și prin construirea unor relații de bună colaborare între școală și familie, care ne dorim să devină sustenabile și după finalizarea proiectului” – declară Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Proiectul SMILE – Schools Make Inclusion a Living rEality! este finanțat prin granturi norvegiene, în valoare de 134.558 euro.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut