Proiect de anvergură la Cluj-Napoca pentru a creşte calitatea formării în raport cu cererea pieţei

USAMV Cluj-Napoca a depus proiectul pentru a primi finanţare în urma apelului privind dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual.

Pentru realizarea acestui proiect a fost încheiat un parteneriat pe 15 ani între patru universități, trei unități administrative, Inspectoratul Școlar Județean, șase colegii și licee cu profil tehnic și nouă companii private. Liderul de proiect este USAMV Cluj-Napoca iar pentru realizarea obiectivului universitatea va pune la dispoziția Consorțiului un teren de circa 30.000 metri pătrați, în Zona Metropolitană a Clujului.

„Scopul acestui consorțiu regional constă în dezvoltarea învățământului profesional centrat pe nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel preuniversitar și crearea premiselor pentru ca aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar”, a anunțat USAMV Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului la nivel de consorțiu este de 29.177.698,78 euro (144.374.171,35 lei), din care valoarea totală eligibilă finanțată din PNRR și a TVA eligibil finanțată de la Bugetul de stat este de 24.949.588,38 euro (123.453.058,28 lei), iar co-finanțarea totală a proiectului la nivelul parteneriatului este în cuantum de 4.228.110,40 euro (20.921.113,07 lei), reprezentând 20,05% din valoarea totală eligibilă finanțată prin PNRR.

”Este o premieră, având în vedere că este primul proiect de cooperare între universitățile clujene de o asemenea anvergură. Desigur, în viitor parteneriatul poate fi extins la nivel regional. Studenții noștri fac practică și în prezent în cadrul unor ferme sau altor întreprinderi, însă noutatea constă în faptul că operatorii economici se vor implica direct în formarea elevilor/studenților și vor putea oferi  burse de studiu, echipamente tehnice etc., iar ulterior vor putea să recruteze personal din rândul studenților formați”, a precizat rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Cătoi.

Parteneri în acest proiect sunt: USAMV Cluj-Napoca, UTCN Cluj-Napoca, UBB Cluj-Napoca, UMF Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, Comuna Florești, Județul Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior”, Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ”Ana Aslan” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ”Raluca Rîpan” Cluj-Napoca, Colegiul Economic ”Iulian Pop” Cluj-Napoca, Robert BOSCH SRL, Terapia SA, ELECTROGRUP Infrastructure SA, EMERSON SRL, NTT Data România S.A, Tehnofavorit S.A, SELGROS Cash&Carry SRL, MOLDOVAN Carmangerie SRL, BONAS Import-Export SA.

În cadrul proiectului se vor dezvolta și construi o clădire destinată activităților practice, cu spații de laboratoare generoase de peste 200 mp, laboratoare digitale de ultimă generație, amfiteatru mulifuncțional, precum și o clădire rezidențială ce are ca scop cazarea participanților la studii și practică, ce va include suplimentar o bibliotecă și cantină. Campusul va avea și spații de petrecere a timpului liber, va fi dotat cu echipamente de învățare continuă, recreere, dezvoltare de aptitudini.

De asemenea, elevi și studenți vor beneficia de stagii de practică cu cadre didactice/formatori din firmele participante, cazare, burse, transport dinspre/spre localitatea de domiciliu, acces la spații dotate cu echipamente, utilaje, materiale specifice pentru calificare pe domenii, consiliere și orientare profesională.

La data finalizării proiectului, cel puțin 200 de elevi și 100 de studenți (inclusiv din medii defavorizate) vor fi înscriși în ruta duală, iar campusul va deservi atât învățământul dual preuniversitar, cât și cel universitar. Elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3 – 8, conform Cadrului Național al Calificărilor.

În proiectul coordonat de Prof. dr. Adrian Oros, prorector USAMV Cluj-Napoca pentru Relația cu mediul socio-economic, mai sunt incluse cheltuieli privind organizarea de competiții profesionale/concursuri pe meserii, vizite la operatori economici.

Finanțare în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut