Proiect cu finanțare europeană, derulat în două școli speciale, clujene

Școala Profesională Specială Samus și Liceul Tehnologic Special Dej sunt beneficiarele unui proiect cu finanțare europeană al cărui scop general vizează dezvoltarea resurselor umane și creșterea calității procesului instructiv-educativ.

Potrivit unei informări a Consiliului Județean Cluj, sub a cărui autoritate funcționează aceste unități școlare, finanțarea acordată este destinată derulării unor activități suport care să contribuie la punerea în aplicare și perfecționarea competențelor obținute de cadrele didactice prin participarea la programele de formare organizate în cadrul proiectului EDICA – Educație – Dezvoltare Instituțională – Capacitate Administrativă. Totodată, finanțarea va permite implementarea unor mini-proiecte educaționale care se axează pe reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, a absenteismului școlar și, implicit, pe stimularea motivației elevilor în vederea participării la cursuri.

Proiectul se derulează prin intermediul Casei Corpului Didactic Sibiu, în calitate de beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut