Proiect: Condiții noi de participare la concursul de directori de școli

La concursul național pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar se vor putea înscrie și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar au diplomă de licență sau atestat de echivalare, au promovat examenul de definitivat și au cel puțin cinci ani vechime în învățământ,  prevede un proiect de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică de Ministerul Educației.

În prezent, art. 246 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, prevede că pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare doar cadrele didactice membre ale Corpului național de experți în management educațional.

„Este necesar ca accesul la aceste funcții de conducere să fie deschis către toate cadrele didactice care vor să concureze și care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, astfel încât să se genereze plus valoare procesului de educație. Ocuparea funcțiilor de conducere trebuie să se realizeze conform unor criterii de performanță profesională și evaluate cu obiectivitate prin raportare la interesul superior al elevului. Mai mult, radiografia reală a sistemului național de învățământ ne arată că se impune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește abordarea instituțională a managementului educațional. Este foarte importantă gestionarea mai eficientă a resurselor educaționale (documentare/ curriculare, umane și materiale) și dezvoltarea capacității de atragerea de resurse (financiare și umane) și menținerea în sistem a resurselor umane bine pregătite și motivate. Redefinirea managerului educațional este de o importanță deosebită, managerul trebuie să fie capabil să definească profilul cerut pentru viitoarele cadre didactice și să motiveze cadrele didactice pentru performanță înaltă, să identifice bunele practici și să recunoască inovația și să utilizeze tehnologiile moderne de informare și comunicare” – se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Proiectul prevede și că se pot înscrie la concursul național pentru ocuparea funcției de conducere din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar care îndeplinesc următoarele condiții: au diplomă de licență, titlul de doctor sau gradul didactic I. De asemeni, se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educațional, dar au diplomă de licență și gradul didactic I sau II.

Potrivit proiectului, candidații înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director/ director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, director al casei corpului didactic precum și pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și de control din inspectoratele școlare trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă pentru a promova în etapa finală de interviu.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail djc@edu.gov.ro.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut