Programele IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing au Norme metodologice

Guvernul României a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentă Programului IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor afiliate, depășirea crizei generate de actualul context economic, menținerea locurilor de muncă și asigurarea continuității activității.

Privind Programul IMM Invest, a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, respectiv lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară. Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 miliard lei.

Prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, prin Subprogramul Agro IMM Invest, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili, precum și acordarea grantului care constă în subvenționareade 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate. Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.
În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin două rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare.
Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanțelor plătește granturile, reprezentând dobânzile aferente creditelor / liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea comisionului de administrare și a comisionului de risc, în procent de 100%, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, din bugetul de stat.
În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare și din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere. Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 miliard lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, compuse din: a). rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an; această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator; b). un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului; c). comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției. De asemenea, sunt reglementate activitățile desfășurate de beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.
Pentru Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat un plafon al garanțiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenției brute al ajutorului sub formă de garanții aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei. Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare – finanțare), în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.
MF reglementează prin Normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 octombrie 2022, perioada până la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.
De asemenea, este creată posibilitatea înscrierii în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia.

Recomandat pentru dvs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut