Profesorii ies din nou în stradă. Dacă revendicările rămân fără răspuns urmează greva generală

După ce greva de avertisment din ianuarie și mitingul de la București desfășurat la începutul lunii februarie nu au adus rezultatele scontate pentru cadrele didactice, federațiile din acest domeniu au declanșat noi acțiuni de protest, care au debutat în 2 martie la Iași, în 23 martie fiinde programate pichetările Prefecturilor din Cluj, Bihor și Brașov.

”În calendarul nostru de proteste, este prevăzut, ca după acțiunile de pichetare a Prefecturilor din luna martie, să organizăm un marș de protest în București, în luna mai. Dacă nici atunci autoritățile nu vor lua măsuri privind revendicările noastre, vom începe strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale, în preajma examenelor naționale”, a declarat pentru Făclia Cluj, Lucia Cojocaru (foto stânga), președintele Filialei Cluj a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La pichetarea Prefecturii Cluj, care se va desfășura joi, 23 martie, între orele 13-14, și-au anunțat participarea în jur de 300 de angajați din învățământ.

De remarcat că cele trei federații care au organizat protestele – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” şi Federaţia „Alma Mater” – nu au fost contactate de autorități privind rezolvarea doleanțelor nici după pichetările din această lună.

Reamintim că sindicaliștii solicită următoarele: * rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022 * identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar * adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998 * aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri * în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate * remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție * instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației * plata suplimentară a personalului din unitățile / instituţiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile * plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.

V.D.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut