Proces pentru redeschiderea școlilor

Miercuri va debuta la Curtea de Apel Cluj procesul în care Asociația Școlilor Particulare (ASP) din Romania solicită anularea Hotărârii CJSU de trecere în scenariul 3 a tuturor unităților de învățământ din Cluj-Napoca. ASP arată în acțiunea depusă la instanță că hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ este nelegală.

„Motivarea trebuie să fie adecvată actului emis și nu conţine nici o referire la o minimă bază factuală care să susţină măsurile adoptate, cu excepția invocării unui unic argument strict tehnic, al ratei de infectare de 3/1000 de locuitori. Motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitată la considerente legate de competența emitentului ori la temeiul de drept al acesteia, ci trebuie să conțină și elementele de fapt care să permită destinatarilor să cunoască și să evalueze temeiurile  deciziei.

Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în unitățile de învățământ restricționează accesul la educație al elevilor și preșcolarilor, drept garantat de Constituție. Într-o societate democratică, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este absolut necesară și justificată. Măsura trebuie să fie  proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi  fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

Hotărârea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor față în față în toate unitățile de  învățământ este disproporționată. Măsurile adoptate de instituții ale Comunității  nu trebuie depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru a răspunde obiectivelor urmărite de legislația în cauză, iar acolo unde există posibilitatea de a opta între mai multe măsuri adecvate scopului vizat, alegerea trebuie să se îndrepte către cea  mai puțin oneroasă/ cea mai puțin restrictivă, iar dezavantajele cauzate nu trebuie să fie  disproporționate cu scopul urmărit” – menționează ASP.

Reprezentanții școlilor private amintesc că, la nivel european, deși situația epidemiologică s-a agravat din cauza pandemiei de Covid-19, în state importante ale UE școlile și grădinițele au rămas deschise chiar dacă s-au impus restricții dure pentru alte sectoare sociale și economice.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut