Procedurile ARACIP, „substanțial simplificate”

Procedurile operaționale ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) au fost simplificate, propunerile în privința noilor standarde naționale de evaluare internă și externă, precum și ale Metodologiei de evaluare externă, fiind validate de de Ministerul Educației și Cercetării și urmează a fi aprobate prin hotărâri de guvern în perioada următoare.

„Modificările operate au urmărit câteva principii. Mai întâi, simplificarea, adică reducerea cerințelor pentru autorizare provizorie sau acreditare. În acest caz, reducerea este substanțială: 77% pentru acreditare, 76% pentru evaluare periodică și 57% pentru autorizarea de funcționare provizorie. Mai exact, de la 1.095 de cerințe existente, am ajuns la 265. Celălalt principiu urmărit a fost debirocratizarea. Prin urmare, 95% dintre documentele care vor fi solicitate pentru acreditare sau autorizare provizorie sunt documente manageriale, documente care nu vor mai viza activitatea cadrelor didactice”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie, în cadrul unei conferințe de presă găzduită de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Conform unui comunicat al MEC, remis presei, un alt principiu care a stat la baza acestui demers a fost digitalizarea, astfel că, în prezent, întregul proces de evaluare externă se poate face online.

„În tot acest demers s-a ținut cont și de clarificarea și unificarea cerințelor (inclusiv prin ghidurile explicative, care vor fi puse la dispoziție tuturor părților interesate) și a elementelor metodologice. Astfel, prin clarificarea atribuțiilor și prin eliminarea suprapunerilor de activitate între ARACIP și inspectoratele școlare, acestea din urmă vor prelua în totalitate controlul administrativ al funcționării unităților de învățământ. Va fi revizuit, în acest sens, și Regulamentul de inspecție școlară, în vederea corelării obiectivelor inspecției cu rezultatele evaluării externe a calității” – precizează MEC.

Potrivit declarației președintelui ARACIP, Șerban Iosifescu, până în data de 30 iunie 2021 vor fi elaborate ghiduri pentru aplicarea unitară a standardelor la nivelul tuturor actorilor: unități de învățământ (în special, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității), evaluatorii externi ai ARACIP și inspectoratele școlare. Ghidurile vor fi publicate și dezbătute public înainte de intrarea în vigoare a noilor standarde. De asemeni, ARACIP va simplifica și adapta aplicația de evaluare externă până la 15 octombrie 2021, dată la care va fi inițializat Raportul anual de evaluare internă a calității educației (RAEI), pentru anul școlar 2021-2022, pe baza formatului simplificat.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut