Procedura pentru acordarea eșalonării la plată simplificată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că, începând de vineri, 20 noiembrie, contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță cererile pentru accesarea eșalonarii la plată simplificate.

În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104/19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de organul fiscal central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eșalonare este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării de organul fiscal central și poate fi descărcat de pe pagina de internet http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a). să se depună o cerere până în 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii; la cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; b). să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; dacă, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; c). să nu fie în procedura falimentului; d). să nu fie în dizolvare; e). să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; f). să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală; prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării se pot depune două cereri de modificare a eșalonării – dacă se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată -, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării – dacă a fost pierdută valabilitatea eșalonării, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor, la telefon 031.403.91.60.

Informații despre eșalonarea la plată conform Codului de procedura fiscală și condițiile în care poate fi accesată, anularea obligațiilor de plată accesorii și restructurarea obligațiilor bugetare sunt disponibile în ediția online a cotidianului Făclia Cluj, la adresa https://ziarulfaclia.ro/esalonarea-la-plata-conform-codului-de-procedura-fiscala/

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut