Creștere uriașă a prețurilor la ”poarta fabricii”

În a doua lună a anului în curs, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 43,8% față de aceeași lună a anului trecut, și cu ”numai” 1,6% faţă de ianuarie 2022.

Pentru o mai bună înțelegere a majorărilor de prețuri ”la poarta fabricii”, este poate util să prezentăm aceste creșteri în câteva industrii cu un impact direct asupra vieții de zi cu zi. Astfel, în Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale majoarea a fost de 246,17%, în Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat de 144,86%, în Captarea, tratarea şi distribuţia apei de 13,35%, în Industria alimentară de 14,51%, în Fabricarea băuturilor de 6,25%, în Fabricarea produselor din tutun de 27,59%, în Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului de 72,15%, iar în Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice de 47,67%. Majorări au fost consemnate și în Fabricarea produselor textile – cu 7,35%, în Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 5,02%, în Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie – cu 25,46%, în Industria metalurgică – cu 57,89%, iar în Fabricarea calculatoarelor, a produselor electronice şi optice – cu 12,55%.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, pe mari grupe industriale, majorări au fost consemnate în industria bunurilor intermediare – cu 30,87%, în industria bunurilor de capital de 10,78 %, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 16,68%, în industria bunurilor de uz curent – cu 9,65%, campioana absolută fiind industria energetică, cu o majorarea a prețurilor de 129%.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut