Platformă online privind fondurile din mai multe surse de finanţare

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o platformă online (https://oportunitati-ue.gov.ro/), un punct unic de acces care integrează informaţii privind fondurile din mai multe surse de finanţare (programele naţionale, operaţionale, comunitare etc.).

Platforma reprezintă atât interfaţa între mediul instituţional şi beneficiari, cât şi un instrument principal la nivelul României privind identificarea de parteneri, incluzând prezentarea exemplelor de bune practici în accesarea finanţărilor disponibile.
Prin intermediul acestei platforme, MIPE va fi o punte de legătură şi de contact permanent cu potenţialii beneficiari ai surselor de finanţare comunitare, direcţionându-i către Punctele Naţionale de Contact/Punctele Focale (PNC/PF), Agenţiile Naţionale responsabile, AM-urile aferente domeniului de interes sau Direcţiile Generale ale Comisiei Europene şi/sau Agenţiile Executive responsabile, în cazul în care programul de interes nu are un PNC/PF în România.
Platforma integrează informaţii pentru toţi potenţialii beneficiari, din mediul privat, public, academic şi de cercetare, în vederea creşterii vizibilităţii surselor de finanţare europeană şi a eficientizării canalelor de comunicare dintre autorităţile care gestionează aceste finanţări şi cei cărora le sunt destinate.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut