Plată eșalonată pentru factura de gaze naturale

Un proiect de Ordin al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) prevede că factura de gaze naturale va putea fi achitată eşalonat de clienţii vulnerabili pe o perioadă de minimum 3 luni.

„Proiectul de Ordin propune modificarea şi completarea unor prevederi deja existente, dar şi introducerea unor prevederi noi, dintre care menţionăm: eşalonarea la plată a facturii pentru clienţii vulnerabili, la cererea acestora, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi; în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura; detalierea modalităţilor de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluţionarea plângerii”, se spune într-un comunicat al ANRE.
Conform Autorității, proiectul vizează și simplificarea conţinutului minim al tuturor facturilor de gaze naturale, respectiv a informaţiilor obligatorii a fi incluse de furnizor în acestea, astfel: prima pagină a facturii va cuprinde doar informaţiile prioritare esenţiale, astfel încât clientul să ştie consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta; a doua pagină a facturii va cuprinde detaliile facturii, inclusiv defalcarea componentelor din care este format preţul final facturat de furnizor; anexa facturii va cuprinde informaţiile adiţionale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor, precum şi informaţiile privind facturarea, care oferă periodic clientului o perspectivă asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să-și poată propriul consum.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut