Piaţa pensiilor private, imună la COVID

Piaţa pensiilor private din România a traversat cu succes furtuna declanşată de apariţia virusului SARS-CoV-2, care rescrie istoria omenirii şi lasă urme adânci în tot ecosistemul financiar al lumii, potrivit unei analize realizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). 


Sistemul pensiilor private a cunoscut o evoluţie pozitivă pe tot parcursul funcţionării sale, activele totale şi numărul de participanţi fiind în continuă creştere.
Astfel, valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a ajuns, la 30 septembrie 2020, la 72,58 miliarde de lei, în creştere cu 18% faţă de septembrie 2019. Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut, la sfârşitul lunii septembrie 2020, a fost de 6,98%, peste nivelul din decembrie 2019. Putem vorbi, aşadar, de o creştere solidă a activelor fondurilor de pensii private în perioada pandemiei.
În contextul atipic generat de efectele răspândirii virusului SARS-Cov-2, Autoritatea de Supraveghere Financiară menţionează că a monitorizat permanent evoluţiile pieţelor financiare nebancare pe care le supraveghează şi a luat măsuri concrete pentru a le ajuta să se adapteze la condiţiile speciale determinate de criza generată de răspândirea virusului.
În plan legislativ, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut o contribuţie substanţială atât la definirea cadrului pentru apariţia pensiilor ocupaţionale, cât şi în ceea ce priveşte modificarea ansamblului de norme în vederea creşterii eficienţei funcţionării sistemului pensiilor private, precum şi în vederea protecţiei participanţilor. Astfel, au fost modificate şi completate mai mult de 15 norme care promovau măsurile legislative pentru dezvoltarea în condiţii de siguranţă a pieţei fondurilor de pensii private.

Modificări legislative în 2021

Pentru anul 2021, Autoritatea precizează că va fi analizată necesitatea actualizării cadrului de reglementare secundar în privinţa unor arii, cum ar fi: aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii private, utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, transferul participanţilor între fondurile de pensii, activitatea de marketing, precum şi investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
Printre măsurile cele mai importante adoptate de ASF, cu impact direct şi rapid în piaţa pensiilor private din România, sunt reamintite următoarele: scăderea taxelor şi comisioanelor – pentru păstrarea unui nivel de lichiditate adecvat şi pentru a permite entităţilor din piaţă să-şi direcţioneze resursele financiare către activităţile de bază, începând cu 1 aprilie, pe perioada stării de urgenţă, taxele şi comisioanele datorate Autorităţii au fost reduse cu 25%; scrisoarea anuală – în contextului actual de distanţare socială generat de criza COVID-19, participanţii pot opta să primească, prin mijloace electronice, informarea cu privire la situaţia activului personal aferentă anului precedent.
De asemenea, Autoritatea aminteşte şi flexibilizarea termenelor de raportare – pentru creşterea transparenţei asupra modului de investire a activelor fondurilor de pensii administrate privat, administratorul are obligaţia de a publica structura portofoliului de investiţii pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent cu o frecvenţă trimestrială, nu semestrială.
În activitatea de autorizare şi avizare, anul 2020 a marcat intrarea unor noi jucători pe piaţa pensiilor private, astfel: un administrator al fondurilor de pensii private, depozitari ai activelor fondurilor de pensii administrate privat/pensiilor ocupaţionale, precum şi auditori pentru fondurilor de pensii facultative/pensii ocupaţionale.

Creșteri masive ale activelor fondurilor de pensii private

Conform ASF, la începutul anului 2020, pe piaţa pensiilor private a apărut un produs nou – pensiile ocupaţionale – care creează premisele asigurării unui venit de înlocuire cât mai ridicat pentru viitorii pensionari. În sprijinul legii, ASF a elaborat 14 norme care reglementează aspectele ce ţin de înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor de pensii ocupaţionale, actualizând în acelaşi timp şi alte norme care au incidenţă asupra activităţii de administrare a acestor fonduri.
Autoritatea prezintă evoluţia pieţei şi indicatori de creştere ai acesteia. Astfel, în ianuarie, pe Pilonul III s-a înregistrat cea mai mare valoare a contribuţiilor brute lunare virate şi convertite, 32,36 milioane de lei. În februarie, pe Pilonul II este depăşit pragul de 7,50 milioane de participanţi, iar la sfârşitul lunii noiembrie 2020 numărul acestora ajunge la 7,60 milioane. În aprilie, pe Pilonul III au intrat cei mai mulţi participanţi, prin procesul de aderare continuă, fiind validate un număr de 6.550 acte individuale de aderare. În mai, pe Pilonul III este depăşit pragul de 2,50 miliarde de lei active. Valoarea activelor totale ale fondurilor de pensii facultative au atins un nivel de 2,85 miliarde de lei la finalul lunii noiembrie 2020.
Conform ASF, în iulie, pe Pilonul III valoarea medie a unui cont depăşeşte 5.000 lei, în luna noiembrie valoarea unui cont atingând 5.416 lei, iar în august, pe Pilonul II valoarea medie a unui cont activ depăşeşte pragul de 9.000 lei. În luna noiembrie valoarea unui cont a fost de 9.769 lei.
În septembrie este depăşit pragul de 520.000 de participanţi în Pilonul III iar la sfârşitul lunii noiembrie 2020 numărul acestora a ajuns la 524.903 participanţi. În octombrie valoarea titlurilor de stat româneşti deţinute de către fondurile de pensii private a depăşit pentru prima dată pragul de 50 miliarde de lei. În noiembrie valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a depăşit pragul de 75 miliarde de lei. La finalul lunii noiembrie 2020, valoarea investiţiilor fondurilor de pensii private în acţiuni a depăşit pentru prima dată pragul de 15 miliarde de lei, înregistrând o valoare de 15,87 miliarde de lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut