Peste 500 de cântece tradiționale salvate prin proiectul ”Tezaurul Pădurenilor”

În perioada martie – septembrie 2020 Fundația Culturală Terrarmonia a implementat, în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național, un proiect cultural în Ținutul Pădurenilor.

Obiectivul proiectului constă în salvarea și imortalizarea patrimoniului imaterial reprezentat de cele peste 500 de melodii populare culese de echipa Terrarmonia din Ținutul Pădurenilor și în crearea unui mecanism de transfer al folclorului muzical între generații. În același timp s-a urmărit sporirea atenției acordate de public așa-ziselor „tezaure umane vii”, ca păstrători ai tradițiilor românești, prin prezentarea unor cazuri relevante, cum sunt interviurile cu Nana Cosana, devenită o adevărată senzație în social media prin hazul și înțelepciunea sa. S-a urmărit de asemenea și dezvoltarea de noi audiențe pentru creația folclorică prin utilizarea noilor tehnologii media în activitatea de comunicare.

Proiectul este propus într-o perioadă dificilă, de diluare identitară care afectează poporul român. În contextul multicultural actual, în care modelele tradiționale sunt umbrite de urbanizare și de importul de valori cosmopolite, patrimoniul imaterial trebuie salvat și readus în lumină. A fost ales Ținutul Pădurenilor deoarece este o comunitate izolată, defavorizată din mai multe puncte de vedere, inclusiv al oportunităților culturale, însă păstrătoare a unui bogat patrimoniu folcloric, parte importantă a patrimoniului național, care a atras cercetătorii de-a lungul a cel puțin 100 de ani: în 1913, Béla Bartók a cules 110 piese din 3 sate (material existent în Arhivele Bartók și folosit ca material de studiu la Academia Franz Liszt din Budapesta); în 1959 -1960, Emilia Comișel a cules 150 de piese din 12 sate; echipa Terrarmonia a realizat o cercetare a tuturor localităților aparținătoare Ținutului Pădurenilor, culegând peste 500 de cântece din întreg ținutul. Acest adevărat tezaur a fost transcris muzical și literar, a fost analizat și structurat pe genuri și tipologii muzicale, creându-se o fonotecă digitalizată.

Activitatea de salvare a fost continuată cu cea de restituire; s-a impus o acțiune intervențională prin crearea unui mecanism inovativ de transmitere a folclorului între generații, deoarece mecanismul natural, de transmitere orală, a suferit o perturbare majoră în ultimele șapte, opt decenii.

Ca măsură intervențională, Terrarmonia propune un mecanism format din patru elemente: culegerea din teren a valorilor patrimoniale imateriale prin contactul direct cu păstrătorii de informație și realizarea unor interviuri cu „tezaurele umane vii”; preluarea în formă autentică a acestor valori muzicale de către Ansamblul de Muzică Tradițională Românească ICOANE și restituirea lor prin concerte și înregistrări; alăturarea în cadrul unor evenimente a unor piese documentare din teren și a modelului de preluare a acestora de către Ansamblul de Muzică Tradițională Românească ICOANE; sprijinul acordat celor mai valoroși tineri interpreți în preluarea și însușirea acestui repertoriu autentic. Exemplificarea acestui model poate fi urmărită pe site-ul proiectului –https://terrarmonia.ro/cuvânt-de-început/proiect-tezaurul-padurenilor/posibil-model-al-unui-mecanism-de-transfer-a-muzicii-tradiționale-între-generații/.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut