Peste 50 de persoane îndepărtate sub escortă de polițiștii de imigrări

Aproximativ 3.000 de activități specifice de control au fost desfășurate de polițiștii de imigrări, la nivel național, în luna decembrie a anului trecut, pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor pe teritoriul României.

În cadrul activităților desfășurate cu efective proprii și în colaborare cu structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, precum și cu specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, au fost depistați 253 de străini în situații ilegale. Alți 175 au fost preluați de la alte structuri în vederea continuării verificărilor.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 994 de sancțiuni contravenționale, străinilor și angajatorilor, pentru nerespectarea prevederilor legale privind regimul juridic al străinilor și angajarea în muncă a acestora. De asemeni – informează Inspectoratul General pentru Imigrări -, pentru 288 de persoane au fost emise decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de pe teritoriul României, 51 persoane au fost îndepărtate sub escortă, iar pentru 64 de persoane a fost dispusă măsura de luare în custodie publică, până la returnarea lor de pe teritoriul țării noastre.

Inspectoratul General pentru Imigrări atenționează că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intrarea pe teritoriul României poate fi permisă străinilor care îndeplinesc următoarele condiții: posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român; posedă viză sau permis de ședere acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență sau, după caz, posedă orice autorizație care conferă titularului drept de tranzit ori de ședere pe teritoriul României în baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii și aplicabile pentru România, dacă prin înțelegeri internaționale nu s-a stabilit altfel; prezintă, în condițiile amintitei ordonanțe de urgență, documente care justifică scopul și condițiile șederii lor și care fac dovada existenței unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreținere pe perioada șederii, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranța că li se va permite intrarea.

Alte condiții care trebuie îndeplinite: prezintă garanții că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinație sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflați în tranzit; pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic național de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român; pe numele lor nu sunt introduse semnalări în Sistemul de informații Schengen în scopul refuzului intrării; nu sunt semnalați de autoritățile competente că prezintă un pericol pentru apărarea și securitatea națională, ordinea și sănătatea publică.

Conform IGI, intrarea străinilor pe teritoriul României se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internațional de persoane. Trecerea frontierei de stat de către străini se poate face și prin alte locuri, în condițiile stabilite în acorduri și înțelegeri bilaterale, sau prin alte puncte de trecere a frontierei, numai cu aprobarea autorității competente.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut