Patriarhul Daniel: Binecuvântare pentru noul an universitar

În contextul pandemiei actuale, când se impune adaptarea mijloacelor de predare și de învățare la noua situație, tinerii studenți au mai multă nevoie de sprijinul Familiei, al Școlii și al Bisericii pentru a se forma intelectual și profesional, dar și spiritual și cultural” – spune patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul părinte Daniel, în mesajul adresat studenților și profesorilor la începerea noului an universitar.

În opinia sa, într-o societate informațională și excesiv tehnologizată există riscul ca educația să fie redusă la un proces în care accentul cade aproape exclusiv pe achiziționarea de informații necesare pentru dobândirea unor competențe și abilități, astfel încât tânărul să fie integrat facil și sigur „într‑un sistem de eficiență practică imediată, dar un sistem tot mai impersonal și unilateral”. „Tocmai într-o asemenea situație este relevantă valorificarea specificului formativ al educației creștine care nu se rezumă la un orizont pământesc limitat și efemer, ci este deschisă spre lumina iubirii eterne a lui Hristos, Care a promis: «Oricine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11, 25)” – arată patriarhul.

„Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2020 ca An omagial al pastorației părinților și copiilor, dorind să evidențieze importanța familiei pentru educația copiilor și tinerilor. Astăzi, când familia creștină se confruntă cu multe probleme de ordin sanitar și moral, social și spiritual, sunt necesare apărarea, ajutorarea și promovarea familiei prin cultivarea valorilor credinței creștine și a virtuților evanghelice netrecătoare, ca libertatea și responsabilitatea, bunătatea și solidaritatea. În mod deosebit, avem datoria de a ne aminti cu recunoștință de bunicii și părinții noștri, dar și de învățătorii și profesorii noștri, care ne-au educat și ne-au îndrumat pe calea cunoșterii științifice intelectuale, dar și a valorilor spirituale permanente” – arată Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

În același mesaj, patriarhul Daniel spune că perioada actuală de pandemie ne învață cât de necesară este comunicarea dintre oameni, posibilitatea de a ne întâlni față către față, de a ne împărtăși bucuriile și necazurile, reușitele sau eșecurile, așteptările și aspirațiile. „Acum înțelegem mai bine adevărul credinței, și anume că viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, care trebuie apărate și cultivate pentru a crește spiritual și a viețui social ca oameni liberi și responsabili, harnici și darnici”. Totodată, îndeamnă parohiile și organizațiile de tineret ale Bisericii Ortodoxe să ofere ajutor material și spiritual studenților care provin din familii defavorizate, pentru a urma studiile universitare, „spre a aduce bucurie familiei, școlii și poporului român”.

„Cu prilejul noului an universitar 2020-2021, binecuvântăm pe toți studenții și profesorii din învățământul universitar și postuniversitar, rugând pe Dumnezeu să le dăruiască sănătate, multă bucurie și mult ajutor” – transmite patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul părinte Daniel.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut