Parteneriat strategic între UBB și Institutul Român de Știință și Tehnologie

Un parteneriat care urmărește „concentrări academice prin colaborări, coordonări și integrări sistematice și pragmatice (deschiderea reciprocă a infrastructurilor științifice; posibilitatea dublelor afilieri; circulația liberă a cercetătorilor în cadrul infrastructurii științifice; aplicații academice comune etc.) a fost semnat de Universitatea Babeș-Bolyai cu Institutul Român de Știință și Tehnologie.

Potrivit declarației rectorului UBB, prof. dr. Daniel David, acest parteneriat este strategic deoarece „nu vizează simple angajamente de colaborare, ci urmărește concentrarea resurselor academice din Cluj-Napoca, pentru a avea o vizibilitate și un impact major la nivel național și internațional”.

„Institutul condus de colegul Răzvan Florian (alumnus UBB) este deja un actor major la nivel național și internațional în câteva domenii ale științei, cu accent pe componenta de inteligență artificială (instruire automată, rețele neuronale profunde, sinteza automată de programe). Adăugând forța UBB în domeniu – cea mai mare facultate de informatică și cea mai mare școală doctorală de inteligență artificială din țară, cu implicații diverse (Big data/machine learning; Blockchain; High performance computing; Cybersecurity; General/applied mathematics), cu cel mai puternic supercomputer din țară prin prisma calculului realizat simultan și cu poziționări de top în țară în rankingurile dedicate „computer science/ information systems” – Clujul devine astfel mai vizibil și cu impact mai mare în domeniul inteligenței artificiale la nivel național și internațional. Prezența UBB în European Institute for Technology (Digital) și noua specializare inteligentă propusă de UBB (InfoBioNano4Health) va servi de acum încolo ambelor instituții academice”, declară prof. univ. dr. Daniel David.

Dr. Răzvan Florian, președintele Institutului Român de Știință şi Tehnologie, afirmă că acest parteneriat va permite aprofundarea colaborării cu UBB, facilitând interacțiunile cadrelor didactice și studenților UBB cu cercetătorii Institutului. „Este excelentă inițiativa UBB de a cataliza concentrarea resurselor științifice din regiune, deoarece colaborarea actorilor din acest domeniu este esențială pentru menținerea competitivității internaționale a științei românești. În ultima vreme, UBB a demonstrat o dinamică accelerată în susținerea excelenței științifice și suntem onorați să putem contribui la acest demers de care beneficiază întreaga societate. Asocierea între tradiția și excelența UBB și agilitatea și flexibilitatea administrativă a institutului nostru oferă un potențial important pentru proiecte comune de succes, cu rezultate cu impact internațional” – declară dr. Răzvan Florian

Institutul Român de Știință și Tehnologie (Romanian Institute of Science and Technology – RIST) este un institut de cercetare privat, non-profit, care are scopul de a asigura un cadru instituțional și administrativ adecvat, de nivel occidental, cercetătorilor performanți care activează în țară, focalizându-se în prezent pe inteligență artificială și instruire automată, biospeologie și știința nonliniarității.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut