Părinte și frate, păstor erudit, harnic și blând

„Am primit cu mare surprindere și tristețe vestea că PS Florentin Crihălmeanu a plecat dintre noi. PS Florentin Crihălmeanu a fost un om al rugăciunii, un ierarh care a fost apropiat de oameni, un păstrător fidel al depozitului credinței catolice, care a cunoscut și experiența Bisericii Greco-Catolice din clandestinitate.

Este o mare pierdere pentru Biserica Catolică din România și în special pentru Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, al cărei păstor a fost timp de aproape 19 ani. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i dea odihna veșnică, iar pe fiii săi sufletești și pe credincioșii pe care i-a păstorit cu atâta dăruire să-i întărească în speranță și credință”, a transmis  ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscopul Mitropolit de București și președintele Conferinței Episcopilor din România (CER).

Într-un mesaj al CER, transmis la „despărțirea de un confrate” (PS Florentin a fost președintele Comisiei pentru Viața Consacrată a CER), episcopii de ambele rituri din România spun că vor înălța rugăciuni către Dumnezeu pentru odihna veșnică a iubitului ierarh clujean și pentru pacea sufletească a credincioșilor din Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla.

***

Redacția Română Radio Vatican, care a primit în nenumărate rânduri vizita și prietenia regretatului păstor de suflete, a anunțat că participă prin rugăciune la „neașteptatul doliu al eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla”, cerând de la Mântuitorul Nostru Isus Christos, „Păstorul veșnic și episcopul sufletelor noastre”, „să-l primească pe slujitorul său credincios în rândul aleșilor săi”.

***

 „Pe episcopul Florentin am avut bucuria și onoarea să îl cunosc în urmă cu douăzeci de ani. Om fin, politicos, măsurat în cuvinte, fără exagerări la adresa ortodocșilor, înțelegător față de istoria nedreaptă care ne-a făcut pe noi, românii din Ardeal, să ne luptăm unii cu alții. Avea o prețuire nefățarnică față de Mitropolitul Bartolomeu, fapt care ne-a apropiat spontan. Cum se întâmplă, am regretul tardiv de a nu ne fi măcar auzit în ultimii ani. Credincioșii greco-catolici pierd un părinte, iar noi un frate” – a scris, pe pagina sa de Facebook, teologul Radu Preda.

***

„Cu regretul și durerea în suflet provocate de trecere la cele veșnice a distinsului Episcop Florentin Crihălmeanu, dar cu nădejdea în mângâierea care ne vine de la Dumnezeu, transmitem Consiliului Episcopiei Greco-catolice de Cluj-Gherla, în numele Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, sincere condoleanțe și toată compasiunea noastră la acest moment greu din viața Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla.

Personalitatea sa luminoasă de om al lui Dumnezeu și de om dedicat slujirii semenilor săi, dublată o remarcabilă verticalitate morală și delicatețe sufletească va rămâne vie în inimile celor care l-au apreciat și iubit. De numele său va rămâne veșnic legată prietenia și relația cordială pe care a avut-o cu vrednicul de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania al Clujului, care a construit punți de dialog și de înțelegere între membrii Bisericilor românești din Transilvania, iar acest fapt îi înnobilează și mai mult sufletul.

Vă asigurăm pe toți cei îndurerați de acest moment al despărțirii că vredincul de pomenire Episcop Florentin Crihălmeanu, cel de curând mutat la ceruri, este și va rămâne în rugăciunile noastre pentru veșnica odihnă și dumnezeiasca fericire a sufletului său. Îl rugăm pe Bunul și Milostivul Dumnezeu să-i așeze sufletul nobil în împărăția drepților, alături de aleșii Săi, iar pe cei îndurerați să îi aline cu mângâierea Sfântului Duh” – este mesajul transmis de pr. Bogdan IVANOV, administratorul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”.

***

„În aceste momente grele și triste, prin compasiune și caritate, suntem alături de familia ilustrului Confrate decedat și de întreaga Eparhie de Cluj-Gherla.

Pierderea subită a Păstorului Eparhiei de Cluj-Gherla ne confirmă cât de perfidă este bătălia cu acest micro-organism care a pus la grea încercare siguranța omenirii de un an încoace. Condițiile în care mă aflu eu însumi după infectare și boala pe care am făcut-o recent, nefiind vorba de o formă prea ușoară, nu-mi permit să mă deplasez pentru a fi prezent, sâmbătă, la funeraliile Arhiereului decedat. Mă unesc, de aceea, sufletește în rugăciune și speranță pentru a însoți cu rugăciunea doliul întregii Biserici pentru sufletul confratelui episcop Florentin decedat” – a transmis, la rândul său, PS Mihai Frățilă, episcop al Episcopiei Greco-Catolice „Sf. Vasile cel Mare” de București.

***

„O mare durere și o mare pierdere: PS Florentin, un prieten al nostru al tuturor, a fost chemat în ceruri, în casa Părintelui Veșnic!

Suntem îndurerați, dar și mângâiați, căci noi știm și suntem siguri că el nu ne-a părăsit, ci și-a mutat locuința, primind una veșnică și netrecătoare, lângă Tronul ceresc, casa Tatălui veșnic. L-am pierdut pentru un timp, dar știm că, în credința nostră, îl vom reîntâlni în ceruri, în bucurie veșnică. Și mai știm că el, cu iubirea și prietenia lui, ne va recomanda milostivirii divine și se va ruga pentru noi, ca și noi să ne bucurăm odată de vederea și iubirea Tatălui veșnic. L-am pierdut pentru pământ, dar îl avem prieten și mijlocitor în ceruri” – spune PS Petru Gherghel, episcop emerit al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi.

Acesta a transmis transmis tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit, „un gând de curaj și mângâiere”. „El, Preasfințitul Florentin s-a dus dintre noi pentru a fi în cer, între îngeri, lângă tronul ceresc, de unde să fie un frate și prieten al nostru, dar și mijlocitor pe lângă Isus, mântuitorul nostru, alături de Măicuța Sfântă, ca de acolo de sus să mijlocească pentru noi, cei ce ne luptăm pe pământ. Să se odihnească în pace și să se bucure cu sfinții și îngerii din ceruri!” – este mesajul PS Petru Gherghel.

***

„Cu tristețe, am primit vestea trecerii subite din această viață a Preasfințitului Părinte Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

În toată misiunea sa sacerdotală, a fost un păstor erudit, harnic și blând, pentru clericii și credincioșii săi, remarcându-se, în același timp, printr-o temeinică pregătire teologică și o deschidere sinceră pentru dialogul intercreștin și pentru valorile tradiției bizantine.

Totodată, Preasfinția Sa a fost sensibil la transformările culturale și de mentalitate din lumea contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social, economic și sanitar, ci, mai cu seamă, în cel spiritual.

În aceste momente de întristare, exprimăm condoleanțe Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să odihnească sufletul Episcopului Florentin în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi” – a transmis, miercuri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

***

„Precum un fulger pe cerul senin, vestea trecerii la casa Tatălui ceresc a cunoscutului ierarh Florentin Crihălmeanu e-a surprins pe toți și lasă în sufletele noastre amintirea nestatorniciei vieții pământești.

Chipul Bunului Păstor care își pune viața pentru oile Sale s-a reflectat în misiunea și pe chipul Preasfințitului Florentin în cei 24 ani de episcopat, dintre care 19 în slujirea istoricei eparhii de Cluj-Gherla. Ierarh devotat slujirii Evangheliei și misiunii încredințate de a învăța, sfinți și călăuzi poporul credincios, s-a evidențiat prin zelul rugăciunii și al apostolatului, precum și prin dragostea față de studiul Sfintei Scripturi, din care s-a hrănit el însuși și pe ceilalți, prin cuvântul proclamat cu timp și fără timp, după spusele sfântului apostol Pavel.

Devotamentul slujirii arhierești a putut fi remarcat din multele vizite pastorale pe care le-a efectuat, vizitând comunitățile de pe întreg teritoriul eparhiei, atât cu ocazia hramurilor, cât și a sfințirii bisericilor, îndemnând la rugăciune prin însăși statornicia lui față de ea. Lasă în urmă zelul său arzător față de înaintașii noștri arhiereii martiri, în special față de Fericitul martir Iuliu Hossu, în a cărui tron i-a succedat peste timp. (…) Însuflețiți de speranța Învierii, înălțăm rugăciunile noastre către Tatăl ceresc, pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire arhiereu Florentin, pentru a-i face parte cu Drepții în Împărăția Sa” – este un alt mesaj, transmis de episcopul greco-catolic de Maramureș, PS Vasile Bizău.

***

„Episcopul Florentin Crihălmeanu a fost un om cu multă credință, cu dragoste față de Dumnezeu și față de Biserica lui și, în același timp, cu deschidere față de Biserica noastră Ortodoxă. El, ca și noi, a crezut în cuvântul Mântuitorului: «Amin, amin zic vouă: cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi cel ce trăiește și crede în Mine nu mai moare niciodată».

Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, şi credincioșilor greco-catolici din Eparhie, le exprimăm sincerele noastre condoleanțe şi-L rugăm pe Dumnezeu să-i facă parte de odihnă întru Împărăția Sa!”- a transmis și Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut