O parte dintre creșele din județ, preluate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj

O parte dintre creșele de stat care funcționează în județul Cluj vor fi preluate, în perioada imediat următoare, de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în baza prevederilor Hotărârii de Urgență, nr.100/10.09.2021, conform căreia, începând cu luna ianuarie 2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, în urma hotărârilor autorităților deliberative, prin decizia inspectoratelor școlare județene, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică.

„În județul Cluj, în anul școlar 2021-2022, în sistemul public de stat există 28 de creșe (Cluj-Napoca – 19, Turda – 3, Câmpia Turzii – 1, Huedin – 1, Dej – 1, Florești – 1, Apahida – 1, Aghireșu – 1, în care funcționează 105 grupe, pentru cei 2.025 de antepreșcolari înscriși, cu vârsta cuprinsă  între 11 luni și 3 ani. Conform OUG nr.100/2021, la solicitarea administrațiilor publice locale, Inspectoratul Școlar Județean Cluj va prelua coordonarea metodologică pentru 17 grupe de copii, din creșele care funcționează în Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Apahida și Aghireșu și care urmează să fie arondate unor unități de învățământ preuniversitar, de nivel preșcolar, cu program prelungit, având personalitate juridică în localitatea în care funcționează aceste creșe” – anunță IȘJ Cluj.

Aceeași sursă precizează că acest demers implică și preluarea celor 71 de posturi, dintre care 12 sunt ocupate cu educatori-puericultori. În acest an școlar, pentru ocuparea funcției de educator-puericultor sunt acceptați absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, precum și absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar sau absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.

Potrivit ultimelor modificări și completări aduse Legii Educației și OUG nr.100/2021, în creșe vor fi acceptați copii cu vârste între 0 luni și 3 ani, iar numărul copiilor înscriși/ grupe este mai mare decât cel inițial (grupa mică – 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie – 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15; grupa mare – 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20). Toate creșele care funcționează în acest an școlar sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii, fără a necesita demersurile de autorizare și acreditare specifice normelor ARACIP – mai precizează sursa citată.

„În România, ca în majoritatea statelor europene, educația timpurie contribuie la creșterea, dezvoltarea și instruirea copiilor, incluzând aspectele sănătății lor, ale alimentației și igienei, precum și ale dezvoltării cognitive, sociale, fizice și emoționale, începând din momentul nașterii și terminând cu intrarea în școala primară, în cadrul învățământului obligatoriu. Educația antepreșcolară se realizează pe baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, socio-emoțională a copiilor, respectiv pe evaluarea, diagnosticarea și remedierea timpurie a eventualelor deficiențe de dezvoltare și este foarte important ca acest curriculum să fie livrat de personal didactic și nedidactic specializat. Domeniile de dezvoltare ale copilului vizate în curriculumul specific vârstei antepreșcolare, precum dezvoltarea fizică, sănătatea, igiena personală, dezvoltarea socio-emoțională, dezvoltarea cognitivă, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare, sunt esențiale pentru realizarea unei educații particularizate, prin identificarea de către cadrul didactic a potențialului fiecărui copil. De când se nasc, copiii încep să dobândească abilități complexe și cunoștințe de bază esențiale jucându-se și interacționând cu persoanele care îi îngrijesc și cu alți copii. Ca urmare, este deosebit de important să facilităm și să încurajăm învățarea informală în primii ani de viață. Cercetările arată că succesul școlar depinde în mare măsură de educația și învățarea fundamentală care are loc înaintea începerii școlii. De aceea, este atât de important să le oferim tot sprijinul necesar pentru a beneficia de un start bun în viață. Pe de altă parte, considerăm că, prin arondarea creșelor la grădinițe, spațiile destinate educației copiilor vor putea fi mai judicios folosite, iar copiii să fie repartizați pe grupe de vârste apropiate, în funcție de nivelul de dezvoltare, în cadrul aceleiași instituții de educație” – declară Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut