O nouă etapă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj, care au rămas vacante, se va desfășura în perioada ianuarie – martie 2022, anunță Inspectoratul Școlar Județean Cluj

La această etapă e concursului pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației, ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică dedicată, în perioada 19 – 25 ianuarie.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut