Noi proiecte, la Gherla

Zilele trecute a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanți ai Primăriei Municipiului Gherla și GAL (Grupul de Acţiune Locală) Plaiuri Someșene, în cadrul căreia s-a hotărât continuarea proiectelor din Strategia de Dezvoltare Locală și suplimentarea acestora cu câteva intervenții.

Propunerea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) ce urmează a fi modificată și adaptată nevoilor Municipiului Gherla cuprinde 20 intervenții. Primăria Municipiului Gherla poate depune, în prima fază, fișe de proiect, urmând ca ulterior să depună cereri de finanțare pentru aproximativ 8-10 intervenții POR, iar în plus, un număr de cinci intervenții vor fi susținute în totalitate din bugetul local.

Din bugetul local, Primăria va susține 5 intervenții:  Servicii de transport vârstnici și bolnavi la medic, spitale etc. – 60.000 euro; Restaurarea şi funcționalizarea Pieței Centrale / Parcului mic – 200.000 euro; Operaționalizare creșă  – 60.000 euro;  Construire și promovare brand local – 70.000 euro.

GAL Plaiuri Someșene va deschide apelurile de selecție pentru intervențiile POR care se adresează UAT Gherla, în cursul lunii decembrie: Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete – 50.000 euro;  Amenajare de sensuri unice și parcări de biciclete în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor – 45.000 euro; Instalarea/ construcția unor toalete publice – 100.000 euro; construirea de locuințe sociale – 1.800.000 euro; Susținerea antreprenoriatului prin crearea infrastructurii în vederea oferirii de sedii sociale/ secundare pentru întreprinderile nou înființate – 50.000 euro; Modernizarea, amenajarea și dotarea creșei – 140.000 euro; Modernizarea cantinei sociale – 100.000 euro; Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool – 1.880.000 euro.

În 26 noiembrie, Primăria Municipiului Gherla a primit din partea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România o adresă prin care o parte din terenul în care își desfășoară astăzi activitatea elevii care învață la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” urmează să revină în proprietatea Municipiului Gherla. După mulţi ani de discuţii, iată că, în sfârşit, s-a rezolvat şi această problemă. De asemenea, sunt o serie de acte întocmite pentru modernizarea anumitor spații din cadrul Liceului Teoretic „Petru Maior”, în vederea susținerii implementării acestei intervenții.

Modernizarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale – 165.000 euro este o  altă iniţiativă a edililor gherleni. Mai amintim finanţarea celor 20 de intervenții aparținând SDL, ce  se face din Programul Operațional Capacitate Umană (POCU), Programul Operațional Regional (POR), respectiv bugetul local.

Sunt proiecte deosebit de importante pentru dezvoltarea social-economică a municipiului Gherla,  menite să contribuie la creșterea nivelului de trai al populației și îmbunătățirea activității în diferite domenii.

SZ.Cs.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut